Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 46, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 992055, 2310 992063  Fax: 2310 992098 E-mail: info@jour.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας, να ερευνά επίσης θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ΠΔ  ίδρυσης του Τμήματος  (Π.Δ. 331/29-7-91), λειτουργούν δύο βασικές κατευθύνσεις σπουδών :

 • κατεύθυνση Δημοσιογραφίας και
 • κατεύθυνση Μέσων Mαζικής  Επικοινωνίας. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία σε όλες τις ποικίλες μορφές, εφαρμογές, διαστάσεις και λειτουργίες της, καθώς και να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα. Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, ειδική και γενική παιδεία, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες, διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη και δημιουργική παρουσία των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης.
.
Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Δημοσιογραφίας» δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 1) να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικοακουστικά, διαδικτυακά), 2) να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας, 3) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 4) να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, 5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της ελευθεροτυπίας.
.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: 1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία), 2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών, 3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον, 4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας.
.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επιπλέον της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν την ικανότητα: 1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, 3) να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες, 4) να προσαρμόζονται σε νέες εργασιακές συνθήκες και να ανακαινίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 5) να προσεγγίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους με δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο, 6) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, 7) να επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων, 8) να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην επικοινωνία, Γραφή είδησης ρεπορτάζ, Πολιτικά συστήματα και θεσμοί, Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου, Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί, Κοινωνική ψυχολογία και ΜΜΕ, Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, Διαδικτυακή δημοσιογραφία πρακτική, Τέχνη και μαζική επικοινωνία, Πολιτική επικοινωνία, Οργάνωση και διοίκηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Ραδιοφωνική δημοσιογραφία πρακτική, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, Ηλεκτρονικά MME, Μέθοδοι έρευνας μαζικής επικοινωνίας, Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας και συνέντευξης πρακτική, Αθλητισμός  Κοινωνία και ΜΜΕ, Διαφήμιση και επικοινωνία: Κοινωνιολογία της διαφήμισης, Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, Δημοσιογραφία και λογοτεχνία, Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών, Ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο Τύπος,  Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία και τεχνικές παρουσιάσεων, Παραγωγή ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών, κ.α.  Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα ειδικά μαθήματα (Αγγλική γλώσσα,  ή Γαλλική γλώσσα ή  Γερμανική  γλώσσα  ή  Ιταλική γλώσσα).

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Δημοσιογράφος μπορεί να εργαστεί :

 • στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο,
 • στη ραδιοφωνία,
 • στην τηλεόραση,
 • σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
 • ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα
 • ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.
 • ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των εκπροσώπων των διαφόρων δημόσιων ή ιδιωτικών ΜΜΕ ή εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ.
 • Για την άσκηση  του επαγγέλματος Δημοσιογραφίας  δεν απαιτείται  άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). web site: www.esiea.gr/