Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2017

.Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή  Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού  (Θεσσαλονίκη)

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 99.5269, 99.5274, 99.5275, 99.5276, 99.1602, 99.8775 E-mail : info@phed.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι  :

 • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποσκοπεί στην εκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να μελετούν και να κατανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό και να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης. Σημαντικό τμήμα του Προγράμματος Σπουδών αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (αθλητικών, ψυχολογικών, παιδαγωγικών, κ.ά) που συντελούν στην προαγωγή της Αθλητικής Επιστήμης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, το Πρόγραμμα Σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της αναψυχής και του αγωνιστικού αθλητισμού. Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο να αναδείξει τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, εκτός από μέσο αγωγής και ως μέσο κοινωνικής ένταξης, αναψυχής, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υγείας, δημιουργικής ενασχόλησης, και γενικά σημαντικό μέσο για την προαγωγή της ποιότητας ζωής, όλων των ηλικιών.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα μαθήματα και την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
 • τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 • την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας,
 • την καλλιέργεια και ανάπτυξη ολυμπιακών αθλημάτων,
 • τη μελέτη της ιστορικής, κοινωνικής και φιλοσοφικής βάσης του αθλητισμού
 • την προπονητική του αθλητισμού για την βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης,
 • τις βιολογικές προσαρμογές και την αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης,
 • τη μηχανική ανάλυση της κίνησης στον αθλητισμό,
 • την ψυχολογία των αθλητών, των αθλητικών ομάδων και των ασκουμένων,
 • το σχεδιασμό και την επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης για την προαγωγή της υγείας,
 • τη σωματική, πνευματική, ψυχολογική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του πληθυσμού, μέσω της άσκησης,
 • την άσκηση ως θεραπευτικό μέσο σε χρόνιες διαταραχές και παθήσεις,
 • την άσκηση στους χώρους εργασίας,
 • την άσκηση και άθληση σε άτομα με αναπηρίες και ιδιαίτερες ικανότητες,
 • την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και των μεθόδων για την αύξηση της απόδοσης και
 • την καλλιέργεια υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Φυσιολογία, Βιοκινητική, Εργοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Ειδική αγωγή, Γενική Προπονητική, Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Διδακτική της ΦΑ στη Β/θμια Εκπαίδευση, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Καρδιολογία, Εργομετρία, Βιοχημεία της Άσκησης, Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, Πρώτες Βοήθειες – Παθολογία Αθλουμένων,  Συνήθη Παιδιατρικά Προβλήματα, Μορφολογία Νευρικού & Μυϊκού Συστήματος Προπονητική Αναπτυξιακών Ηλικιών στις Αθλοπαιδιές,   Μάθηση και Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων, Ετήσιος Σχεδιασμός Αθλητικής Προπόνησης, Ψυχοκινητική Αγωγή σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εφαρμογές μοντέλων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στη φυσική αγωγή, Ειδικά θέματα εξελικτικής ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, Παιδαγωγικά Παιχνίδια, Ναυαγοσωστική, Ενόργανη Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική Γυμναστική, Χειμερινά Αθλήματα – Χιονοδρομία, Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Γυμναστής Μπορεί να εργαστεί:

 • ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην ειδική αγωγή (για άτομα με ειδικές ικανότητες)
 • ως προπονητής ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων
 • ως γυμναστής σε επιχειρήσεις και δήμους
 • ως διευθυντής γυμναστηρίων και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς.

Επαγγελματικά Δικαιώματα : 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή  είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)    και το  ΠΔ 64 (ΦΕΚ 28 τ. Α’/10.03.1993), καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Άλλες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ),  υπόκεινται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε πρακτικές δοκιμασίες.  Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα τέσσερα  αγωνίσματα:  Δρόμος 400m, Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση.  Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Σχετικά με τις Βαθμολογικές επιδόσεις Αθλητικών δοκιμασιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Σχετικά επαγγέλματα:

Αξίζει να σημειωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) αναφέρονται οι παρακάτω ειδικεύσεις για το επάγγελμα του Γυμναστή :

 • Γυμναστής – Αθλητικός Φυσικοθεραπευτής
 • Γυμναστής – Αθλητικός Ψυχολόγος
 • Γυμναστής – Ειδικός Αθλητιατρικής
 • Γυμναστής – Εργοφυσιολόγος
 • Γυμναστής Διοργάνωσης Δρώμενων και Θεαμάτων
 • Γυμναστής σε Ελληνικούς και Διεθνείς Χορούς
 • Γυμναστής Φυσικής Δραστηριότητας και Άθλησης.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.  web site:  http://www.pepfa.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site:  http://www.olme.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.  web site:  http://www.doe.gr/.

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):