Μηχανολόγων Μηχανικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 99.6072, 2310 996020, 2310 996022 Fax 2310 996032 E-mail:  info@meng.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα τμήματα  Μηχανολόγων Μηχανικών στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε βιομηχανίες, σε τεχνικά έργα κ.ά.

Η επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού αποτελεί μια συναρπαστική και δυναμική ειδικότητα της Μηχανικής που κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτών που τη μελετούν. Ασχολείται κυρίως με τη ροή και την κίνηση της ύλης και της ενέργειας. Διαχειρίζεται την ενέργεια για την παραγωγή ωφέλιμου έργου, σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανές και μηχανισμούς που εκτελούν με ακρίβεια λεπτούς χειρισμούς και διαδικασίες, οργανώνει πολύπλοκα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής και κατασκευής για αποδοτική λειτουργία για κάθε επικρατούσα συνθήκη.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10  εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, ως φοιτήτρια/τητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. θα συμμετάσχετε σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έχει αφετηρία τη σύλληψη δημιουργικών ιδεών και καινοτόμων συνθέσεων που μέσω της εφαρμογής των βασικών αρχών και κανόνων των φυσικών επιστημών γίνονται έξυπνες μηχανές, εξειδικευμένα υλικά και παραγωγικά συστήματα που διευθύνονται και λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές επίδοσης και ασφάλειας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην κατάρτιση μηχανικών ικανών να μελετούν και να κατανοούν τις αρχές των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της στατιστικής με σκοπό την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, σύνθεση, ανάλυση, κατασκευή και λειτουργία μηχανών, μηχανολογικών κατασκευών και παραγωγικών συστημάτων καθώς και να προάγουν την επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού και των σύγχρονων εφαρμογών της. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, επίλυσης τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων και προσαρμογής στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.
 .
Oι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα µε τα μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, έχουν αποκτήσει δεξιότητες ποικίλου βαθμού ενδεικτικά για: α) την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, β) την έρευνα στη επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού, γ) την ανάπτυξη τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης βιομηχανικής παραγωγής, δ) την ανάπτυξη νέων υλικών, προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής και μηχανουργικής μορφοποίησης αυτών, ε) το σχεδιασμό και την ανάλυση σε εφαρμογές περιβαλλοντικής μηχανικής, στ) την εκπόνηση πειραματικών μετρήσεων και αξιολόγηση αυτών σε μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και παραγωγικές εφαρμογές, ζ) τη διαμόρφωση, μελέτη και αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων, και τέλος η) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της μηχανολογίας και των εφαρμογών της.
.

Τέλος να σημειωθεί ότι (σύμφωνα  πάντα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος), είμαστε όλοι περήφανοι για το υψηλό επίπεδο σπουδών του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών μας που οδηγεί σε ενιαίο πενταετή τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ. Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η πρωταρχική έμφαση στις θεμελιώδεις φυσικές επιστήμες που συνοδεύεται με την αναλυτική και σε βάθος μελέτη των αρχών της μηχανικής, της θερμοδυναμικής, της τεχνολογίας των υλικών, της μηχανικής των ρευστών, της μετάδοσης θερμότητας, των μηχανολογικών κατεργασιών, της επιχειρησιακής έρευνας. Στη συνέχεια δίνεται βαρύτητα στις σχεδιαστικές μεθοδολογίες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανολογικών κατασκευών μέσω της μελέτης των στοιχείων μηχανών, των ταλαντώσεων, των συσκευών διεργασιών, των εργομηχανών, του αυτόματου ελέγχου και της βιομηχανικής διοίκησης. Η επιλογή στοχευμένων εξειδικεύσεων προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις δίνουν την απαραίτητη εμβάθυνση, με επιστέγασμα την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία επιτρέπει τη μύηση της/του νέας/νέου μηχανικού στον κόσμο της έρευνας και της δημιουργικής σύνθεσης πρωτότυπων προϊόντων, υλικών, μεθόδων, μαθηματικών προτύπων, συστημάτων και κατασκευών που είναι λειτουργικά, αποδοτικά και γενικά καλύτερα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές κατά το 7 εξάμηνο την δυνατότητα επιλογής μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών: α). Κατασκευαστική β). Ενεργειακή και γ). Βιομηχανικής Διοίκησης.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134437/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Στατική, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Στατιστική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Δυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Αριθμητική Ανάλυση, Μετάδοση Θερμότητας, Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ηλεκτρονική, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας – Εργομηχανές, Αυτόματος Έλεγχος, Βιομηχανική Διοίκηση, Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών, Ευέλικτα Συστήματα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM), Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE,  Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών, Δυναμική Κατασκευών, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός,, Εργαλειομηχανές, Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος, κ.α.   Πιο αναλυτικά 

 Περισσότερα στοιχεία : 

 Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων:

 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
 • σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • σε γραφεία μελετών και συμβούλων
 • σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
 • σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή  Ένωση)
 • σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.  Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία)
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού: εδώ

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων.  web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/