Οδοντιατρικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Οδοντιατρικής

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 99.9471, 99.9468, 99.9473, 99.9475  Fax: 2310 999474 E-mail : info@dent.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Οδοντιατρικής είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση προβλημάτων  των οδόντων, της κοιλότητας του στόματος, της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει, ώστε η εκπαίδευση  του κάθε φοιτητή Οδοντιατρικής όταν τελειώσει να έχει, εκτός από τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και εφόδια για την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, τα παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν τις γνώσεις του και τον κάνουν έναν ολοκληρωμένο επιστήμονα έτοιμο να ασκήσει το λειτούργημα του στην κοινωνία. Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του απόφοιτου της Οδοντιατρικής, πρέπει να είναι:

  • Βιολογικές βάσεις
  • Προληπτική και Θεραπευτική κατεύθυνση
  • Κοινωνική ευαισθησία
  • Έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση.
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η διδασκαλία της Οδοντιατρικής Επιστήμης είναι πλήρους παρακολούθησης και συμμορφώνεται με το πρόγραμμα του Παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΕ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013.
.
Το Πρόγραμμα Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής είναι σύμφωνο με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση ADEE (Association for Dental Education in Europe) για το προφίλ και τις ικανότητες του Ευρωπαίου οδοντιάτρου. Κάθε φοιτητής κατά την διάρκεια των πενταετών σπουδών του πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε θεωρητικά μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση, προκλινικά μαθήματα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους και μαθήματα με κλινική εκπαίδευση και άσκηση διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών. Για την απόκτηση του πτυχίου της Οδοντιατρικής Σχολής, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα (υποχρεωτικά κορμού και επιλογής) τα οποία αποτιμόνται σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTS που κατανέμονται σε 10 εξάμηνα σπουδών (τουλάχιστον 5.000 ώρες).
.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να α) εργαστεί σαν οδοντίατρος παρέχοντας υπηρεσίες Οδοντιατρικής Υγείας, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε σε οργανωμένους φορείς υπηρεσιών Υγείας, β) να πραγματοποιήσει επιστημονική έρευνα στον τομέα της Οδοντιατρικής επιστήμης, γ) να εφαρμόζει την γνώση στην κλινική πράξη, δ) να επικοινωνεί σε μια ξένη γλώσσα, ε) να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες τεχνολογίες, στ) να επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική ευθύνη, ζ) να εργάζεται είτε ανεξάρτητος είτε ως μέλος ομάδος σε διεθνή ή διεπιστημονικά πλαίσια.
Τα Προγράμματα Σπουδών των Οδοντιατρικών τμημάτων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.
.

Ενδεικτικά Μαθήματα :   

Βιολογία, Βιοστατιστική, Ανατομική, Γενετική, Εμβρυολογία, Φυσιολογία, Βιολογική Χημεία,  Φαρμακολογία, Φαρμακολογία, Ιατρική Χημεία (Βιοχημεία), Γεν. Παθολογική Ανατομική, Βιολογία των οδοντικών ιστών, Κλινική Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, Μικροβιολογία, Φυσιολογία, Οδοντιατρική Ακτινολογία – Ακτινοδιαγνωστική, Εισαγωγή στην Κινητή Προσθετική, Προληπτική Οδοντιατρική, Ενδοδοντολογία – Παθολογία, Κατασκευής Ολικής Οδοντ/χίας, Οδοντιατρική Αναισθησιολογία, Στεφάνες και Γέφυρες, Ενδοδοντολογία – Προκλινική ενδοδοντία, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Στοματολογία, Παιδοδοντιατρική, Ορθοδοντική, Ακτινοδιαγνωστική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων, Οδοντική Χειρουργική, Προληπτική Οδοντιατρική, Γναθο-Προσωπική Χειρουργική κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το υπουργείο Υγείας.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε νοσοκομεία, σε κλινικές, κέντρα υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία,
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σε δικό τους Οδοντιατρείο),
  • με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση επαγγέλματος απαιτείται άδεια από το υπουργείο Υγείας. Η άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου χορηγείται από την οικεία περιφέρεια (ΒΔ 451/1962 και 521/1963).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Πανελλήνια  Οδοντιατρική  Ομοσπονδία. web site:  www.eoo.gr
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. web site: http://www.osanet.gr/
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. web site:http://www.osth.gr/