Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/03/2018

Ειδικότητα: Τεχνικός  Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

.

.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Μηχανών

2. Κινητήρες Αεροσκαφών

3. Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

4. Δομή & Συστήματα Αεροσκαφών

3Θ + 4Ε

5. Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

6. Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

2Θ +2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/659221/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β΄26.04.2017)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν  ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την συντήρηση των αεροσκαφών:

  • Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων  και υποσυστημάτων αεροσκαφών.
  • Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση  των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.
  • Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό  για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων και πιστοποιεί  την πλοϊμότητα και την ασφαλή λειτουργία τους.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: