Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/03/2018

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

2Θ + 2Ε

4. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών  Επιχειρήσεων

2Θ + 2Ε

5. Γεωγραφία Τουρισμού

6. Εφαρμογές στον Τουρισμό

7. Αγγλικά Ειδικότητας

8. Γαλλικά ή Γερμανικά

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί    να εργαστεί  σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

  • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
  • Καταγραφεί  τα  στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα  του τμήματος υποδοχής.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
  • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν  τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
  • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά  με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
  • Εξυπηρετεί  τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να  απασχοληθεί  κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπαίδευσης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.