Φυσικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Θετικών Επιστημών 

  Τμήμα Φυσικής

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 998140  Fax: 2310 998122 E-mail: info@physics.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός  του τμήματος είναι η  ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής έχουν ευρύ υπόβαθρο γνώσεων στα μαθηματικά και υπολογιστικά εργαλεία που είναι απαραίτητα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής ενώ παράλληλα έχουν εκτεθεί τόσο στις βασικές έννοιες της Φυσικής (π.χ. Κβαντομηχανική, Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Πυρηνική, Στερεά Κατάσταση) όσο και στις εφαρμογές της (π.χ. Ηλεκτρονικά, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Φυσική των Υλικών κλπ).

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και διαμόρφωσης επαγγελματικής κατεύθυνσης στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών. Με επιλογές μαθημάτων σε θέματα όπως: Διδακτική της Φυσικής, Αστροφυσικής, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, Υπολογιστική Φυσική και Εφαρμογές, Παρατηρησιακή Αστρονομία, Πυρηνική Φυσική, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, κ.α.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής έχουν ευρύ υπόβαθρο γνώσεων στα μαθηματικά και υπολογιστικά εργαλεία που είναι απαραίτητα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής ενώ παράλληλα έχουν εκτεθεί τόσο στις βασικές έννοιες της Φυσικής (π.χ. Κβαντομηχανική, Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Πυρηνική, Στερεά Κατάσταση) όσο και στις εφαρμογές της (π.χ. Ηλεκτρονικά, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Φυσική των Υλικών κλπ). Επίσης οι απόφοιτοι έχουν : (1) εξοικειωθεί με την διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα μέσω των βιβλιοθηκών ή/και του διαδικτύου, (2) αναπτύξει αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων και τη συγγραφή τεχνικών αναφορών, (3) εκπαιδευτεί στην ατομική και ομαδική εργασία και (4) την υποστήριξη εργασιών τους σε κοινό. Τέλος οι απόφοιτοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διδάξουν Φυσική και συναφή μαθήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να εργαστούν ερευνητικά ή επιστημονικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Ανάλυση, Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματικός Λογισμός, Γενική Φυσική, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική  – Χημεία, Ατομική – Μοριακή Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Εισαγωγή στη δομή των Υλικών, Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Εργαστήριο Aτομικής και Μοριακής Φυσικής, Θερμοδυναμική, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός, Θεωρητική Μηχανική, Οπτική, Βασική Ηλεκτρονική, Εισαγωγή στην Αστρονομία, Εργαστήριο Δομής των Υλικών Ι, Εργαστήριο Οπτικής, Θεωρητική Μηχανική, Κβαντομηχανική, Στοιχεία Πυρηνικής Φυσ. & Φυσ. Στοιχ. Σωματιδίων, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής,  Αστροφυσική, Γραμμικά Κυκλώματα, Δομικές Ιδιότητες Υλικών, Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Προβλήματα του Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Παρατηρησιακή Αστρονομία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Επίσης το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. διαθέτει  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) το οποίο παρέχει  επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης  επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου. Το ΜΔΕ στην  Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται  προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης  επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Οι  απόφοιτοι του συγκεκριμένου  προγράμματος εξειδίκευσης μπορούν να καλύψουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φυσικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
  • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

  • Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  web site: http://www.eef.gr
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) web site: http://www.olme.gr/