Μαθηματικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Θετικών Επιστημών 

  Τμήμα Μαθηματικών

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 997910, 997920, 997930, 997940, 99.5324 E-mail : info@math.auth.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών στην κατανόηση της επιστήμης των μαθηματικών και στη μελέτη των εφαρμογών της στις θετικές επιστήμες και στις νέες τεχνολογίες. Στα έξι πρώτα εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών, προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο στα Θεωρητικά όσο και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Πληροφορικής που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στα τρία τελευταία εξάμηνα, ο φοιτητής μέσω ενός συνόλου επιλογών από διαφορετικές γνωστικές περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, μπορεί να δημιουργήσει το δικό του μαθηματικό προσανατολισμό.

Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) που απαιτείται εφαρμογή των μαθηματικών πχ. Στατιστική, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Συνεχίζοντας σε μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να ασχοληθούν με τη βασική ή την εφαρμοσμένη έρευνα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Μαθηματικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών, Διαφορικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Γεωμετρία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Στατιστική,   Διαφορικός. Λογισμός, Στοιχεία Τοπολογίας, Στοιχεία Διαφορικών Εξισώσεων, Γραμμική Γεωμετρία, Πιθανότητες, Στοιχεία Μιγαδικών Συναρτήσεων, Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία, Μαθηματικός  Προγραμματισμός,  Θεωρία Ομάδων, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία,  Θεωρία Συνόλων, Μαθηματική Λογική, Μαθηματική Φυσική, Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρητική Μηχανική, Στοιχεία Κινηματικής, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Πιθανότητες,  Δομές Δεδομένων, 

Μαθήματα Επιλογής: Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal, Γενική Μετεωρολογία, Εισαγωγή στην Ανάλυση, Γενική Κλιματολογία, Σεισμολογία. κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα.

Να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συχνά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους.

Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μαθηματικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
  • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167/τ. Α’1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. web site: http://www.hms.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/