Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/09/2018

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Ιταλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 995238, 2310 995239, 2310 995243 Fax: 2310 995242  E-mail: info@itl.auth.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Tο τμήμα σκοπό έχει να προσφέρει  στους φοιτητές  τις απαραίτητες γνώσεις της ιταλικής  γλώσσας, της λογοτεχνίας και του ιταλικού  πολιτισμού και να καλύψουν τις ανάγκες της Εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα  το τμήμα έχει ως  αντικείμενο τη γλώσσα και τη λογοτεχνία μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα είχε, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων, σημάδια των oπoίων βρίσκουμε όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και σε πολλές από τις συνήθειες της πατρίδας μας.  Η επαφή με την Ιταλία μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη όχι μόνο για τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και για όσους σπουδάζουν σύγχρονη Φιλολογία.

Τα μαθήματα λογοτεχνίας  καλύπτουν την περίοδο από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Συνήθως διαιρούνται σε ένα μέρος ιστορίας της λογοτεχνίας, ποικιλοτρόπως διαρθρωμένης κατά αιώνες, λογοτεχνικά είδη, προβλήματα λογοτεχνικής κριτικής ή ειδικών θεμάτων, ανάλογα με την ευαισθησία και την εξειδίκευση του κάθε διδάσκοντα. Ένα άλλο μέρος αναφέρεται στην κριτική και διερευνητική ανάγνωση των κειμένων που εμπλέκει και μία μεθοδολογική συζήτηση. Σε αυτά προστίθεται η μελέτη του ιστορικού πλαισίου (ιστορία, πολιτική, γεωγραφία, τέχνη, ιδεολογίες, ήθη), απαραίτητη για να καλυφθεί το κενό προηγούμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών μας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποσκοπεί: (α) στη βελτίωση της «ιταλομάθειας» των νέων φοιτητών, που πραγματοποιείται από αλλοδαπούς δασκάλους, φυσικούς ομιλητές της ιταλικής, και αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, (β) στη γλωσσολογική τους κατάρτιση, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αναλύουν τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία της γλωσσολογίας, (γ) στην κατάρτιση και εξοικείωση των φοιτητών με τη λογοτεχνία από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, στην επαφή του με την κριτική και διερευνητική ανάγνωση των κειμένων, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με την ιταλική τέχνη και τον ιταλικό πολιτισμό, (δ) στη θεωρητική και πρακτική ετοιμασία των φοιτητών και των μελλοντικών πτυχιούχων να κάνουν «διαμεσολάβηση», δηλαδή να λειτουργούν είτε ως περιστασιακοί είτε ως συστηματικοί (και κατ’ επάγγελμα) μεταφραστές και διερμηνείς.
.
Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους απόφοιτους να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Μετάφρασης, της Διερμηνείας, των Εκδόσεων, του Πολιτισμού και της Έρευνας.
.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: (α) τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, (β) την επιστημονική έρευνα στη λογοτεχνία, τέχνη, ιστορία, πολιτισμό, γλωσσολογία, διδακτική, σημειωτική, τεχνολογία, μετάφραση και διερμηνεία. (γ) την επιστημονική έρευνα σε διάφορα επιστημονικά κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας και (ε) την ανάληψη ρόλου εμπειρογνώμονα σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος περιέχει μαθήματα:

 • Γλώσσας (επιπέδου από B1 έως και C2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).
 • Γλωσσολογίας (Επιστήμες Γλώσσας και Γλωσσικής Επικοινωνίας)
 • Διδακτικής και Παιδαγωγικής
 • Μετάφρασης
 • Λογοτεχνίας
 • Πολιτισμού
 • Λοιπά αντικείμενα (ξένες γλώσσες, χρήση νέων τεχνολογιών)
 • και στο τελικό στάδιο των σπουδών: Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ιταλικής και τη μετάφραση.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ιταλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Ιταλική Γλώσσα, Μετάφραση από τα Ιταλικά στα Ελληνικά Γενικών, Πληροφοριακών και Διαφημιστικών Κειμένων, Εισαγωγή στη Διδακτική των Ομιλουμένων Γλωσσών, Γλωσσολογία, Moρφoλoγία της Ιταλικής, Εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας, Ιταλική Λογοτεχνία, Περιγραφική Ανάλυση της Ιταλικής, Ιστορία της Ιταλίας, Σύγχρονη Ιταλική Ιστορία, Μεταφραστικά προβλήματα και μεταφραστικές στρατηγικές,  Ανθρωπογεωγραφία της Ιταλίας, Ευθεία Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων, Μετάφραση Λογοτεχνικών  Κειμένων (από τα Ιταλικά στα Ελληνικά), Ηλεκτρονική Επεξεργασία Κειμένου για Διδακτική Χρήση, Συγκριτική Φωνητική, Συγχρονική και Διαχρονική  Περιγραφή των Ρωμανικών Γλωσσών, Ιταλική  Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Πολιτικό – Κοινωνικών  Ιδεών, κ.α.  Πιο αναλυτικά     

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Σύμφωνα με το νόμο 5139 βάσει του οποίου ιδρύθηκε το Τμήμα Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας, αρχικά ως Τμήμα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και στη συνέχεια ως αυτόνομο Τμήμα (νόμος 1268/82), οι απόφοιτοί του έχουν το δικαίωμα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση. Έως σήμερα υπηρετούν σε αυτή 32 μόνιμοι καθηγητές Ιταλικής γλώσσας. Εκτός της δημόσιας εκπαίδευσης όμως, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:

Καθηγητές Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας

 • Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση και ΙΕΚ
 • Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Μεταφραστές – Διερμηνείς – Υποτιτλιστές

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Δημόσιες υπηρεσίες
 • Μεταφραστικά γραφεία
 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Συνέδρια
 • Κοινωνικές και τουριστικές υπηρεσίες
 • Ευρύτερη αγορά εργασίας (μονάδες πολιτισμού: δήμοι, μουσεία, φεστιβάλ κλπ.)
 • Επιμελητές εκδόσεων – Διαχειριστές βιβλιοπαρουσιάσεων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλική Γλώσσας προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985). Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.
 • Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 •  Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Άλλες πληροφορίες:

Ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στο τμήμα εξετάζεται επιπλέον στο μάθημα της  Ιταλικής  Γλώσσας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018) :

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών  Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας web site:  http://www.inital.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ):   web site: http://www.olme.gr/