Επαγγελματικά Δικαιώματα ανά Επιστημονικό Πεδίο

 

Στην ενότητα  αυτή  μπορείτε να δείτε   ανά Επιστημονικό Πεδίο τις σχολές και τα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.),  για το οποία έχουν εκδοθεί:

  • Π.Δ.  για τα  επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους
  • καθώς επίσης  και Νομοθετικά  Διατάγματα  που περιλαμβάνουν μεταξύ των  άλλων  προβλέψεις άσκησης επαγγελματικών  δραστηριοτήτων πτυχιούχων: