Τομέας Υγείας – Πρόνοιας, Ευεξίας

Μαθήματα τομέα:

Β’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.  Ανατομία – Φυσιολογία

2.  Πρώτες Βοήθειες

3.  Υγεία και Διατροφή

4.  Διαπροσωπικές Σχέσεις

5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

 2Ε

6.  Αγγλικά Τομέα

7.  Ειδικό Μάθημα Α

5(Θ + Ε)

8.  Ειδικό Μάθημα Β

5(Θ + Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:  Φ2/127074/Δ4 (ΦΕΚ 2434 τ.Β’/05.08.2016)

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) ή του Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και τις ειδικότητες που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ’ τάξη.

 

Ειδικά Μαθήματα

Ώρες

1. Μικροβιολογία

1Θ + 4Ε

2. Νοσηλευτική

1Θ +4Ε

3. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία

1Θ + 4Ε

4. Σύγχρονη Αισθητική

1Θ + 4Ε

5. Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

1Θ + 4Ε

6. Βασικές Αρχές Κομμωτικής

 5Ε

7. Οδοντοτεχνία

1Θ + 4Ε

8. Φαρμακευτική Τεχνολογία

1Θ + 4Ε

9. Ακτινοτεχνολογία

1Θ + 4Ε

Πηγή:  Φ2/127074/Δ4 (ΦΕΚ 2434 τ.Β΄/05.08.2016)

.