Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/12/2017

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω   ειδικότητες:

Μαθήματα τομέα:

Β΄τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.  Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

2.  Περιβάλλον και Γεωργία

1Θ +2Ε

3.  Φυτική Παραγωγή

2Θ + 3Ε

4.  Ζωϊκή Παραγωγή

2Θ + 1Ε

5.  Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ + 2Ε

6.  Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1Θ + 1Ε

7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα

2Θ + 1Ε

8.  Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567 τ.Β’/02.06.2016)

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι.,Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Τέλος για την καλύτερη κατανόηση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά ο μαθητής στο τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,  παραθέτουμε επιπλλεον  κάποιες παρουσιάσεις σχολείων με  ενδεικτικά  έργα  και εργασίες  μαθητών τους:

..