Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΕΙ Αθήνας (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Θεσσαλίας