Φυσιοθεραπευτής

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ  Στερεάς Ελλάδας

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΙ Αθήνας (Συγχωνεύτηκε)