Μουσικολόγος

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΤΕΙ Ηπείρου