Μηχανολόγος Μηχανικός

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πάτρας