Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος