Μαθηματικός

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο