Κοινωνικός Λειτουργός

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΕΙ Αθήνας (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας