Καθηγητής Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων