Αρχιτέκτονας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων