Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/05/2018

.

πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 43612/Α5 (ΦΕΚ 983 τ.Β΄/20.03.2018) και

Φ. 153/69691/Α5 (ΦΕΚ 1610 τ.Β΄/09.05.2018)

 

Πανεπιστήμια

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) – Ε.Μ.Π.

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) – Παν. Δυτ. Αττικής

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) – Ε.Μ.Π.

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Τ.Ε.Ι.

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Aντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Aντιρρύπανσης ΤΕ

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Aντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)- Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ

Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ  (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού  ΤΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ  (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Προσοχή: 

Ειδικά και μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στον ανωτέρω πίνακα προστίθενται το κάτωθι Τμήμα:

ΑΣΠΑΙΤΕ

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιπλέον:

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Σχολή Επιστημών  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη