Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/02/2017

.

πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

Πανεπιστήμια

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος)

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Τ.Ε.Ι.

Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Aντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα)

Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος   (Δράμα)

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

Επιπλέον:

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

.

Προσοχή: Η εισαγωγή στα τμήματα:

για τους/τις απόφοιτους/τες του Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.