Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Δομικών Έργων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/02/2017

.

πηγή : Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017)

Πανεπιστήμια

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

Γεωλογίας (Πάτρα)

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

Τ.Ε.Ι.

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  ΤΕ (Αθήνα) –  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  ΤΕ (Αθηνά) –  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  ΤΕ (Σέρρες) – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  ΤΕ (Σέρρες) –   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Ηράκλειο)

Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ  (Ζάκυνθος) – Συντήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ

ΑΣΠΑΙΤΕ

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Επιπλέον:

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή  Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

 

Προσοχή: Η εισαγωγή στα τμήματα:

για τους/τις απόφοιτους/τες του  Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.