ανά τομέα Επαγγελματικού Λυκείου

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/03/2018

.

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ),των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις (εξέταση σε 4 μαθήματα : 2 γενικής παιδείας & 2 ειδικότητας).

Πιο αναλυτικά ανάλογα  με τον τομέα αποφοίτησης με βάση την Υ.Α. Φ.151/ 43612/Α5 (ΦΕΚ 983 τ.Β΄/20.03.2018) έχουν πρόσβαση ως εξής:

Επίσης στην Υ.Α. Φ.151/ 27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 τ.Β’/22.03.2017) καθορίζονται τα παρακάτω θέματα για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων