τμήματα εκτός συστήματος

το άρθρο ενημερώθηκε: 06/02/2017

Η εισαγωγή στα παρακώτω  τμήματα   δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδια τα τμήματα :