Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – ΣΜΥΑ

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/11/2017

.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης


Έδρα :

Η Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) υπάγεται στην Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) και έχει την έδρα της στο αεροδρόμιο της 123 ΠΤΕ (Δεκέλεια).

Τηλέφωνα : 210 8193399 

Σκοπός  της σχολής:

Αποστολή της Κατεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης είναι η δια της άρτιας εκπαίδευσης, παραγωγή Υπαξιωματικών Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία, στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις σαν πληρώματα αεροσκαφών και στα υπόλοιπα καθήκοντα που τους ανατίθενται σε ένα τεχνολογικά υψηλού, επιπέδου μηχανισμό όπως είναι η Πολεμική Αεροπορία, στον επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο, εναέριο χώρο της Πατρίδας μας.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση  αποτελεί σύγχρονο και αρτιότατα οργανωμένη εκπαιδευτική μονάδα και ενισχύει το πτητικό, μεταφορικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας με εξειδικευμένα στελέχη, που χειρίζονται κατά τρόπο υπεύθυνο ως πληρώματα, τα Ραδιοναυτιλιακά Συστήματα και γνωρίζουν την αεροναυτιλιακή επιστήμη που είναι απαραίτητη για την ασφαλή και ακριβή πορεία των Αεροσκαφών.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση της Σχολής συνεχίζει  απρόσκοπτη την  εκπαιδευτική της πορεία και φιλοδοξεί με την αρμόζουσα στρατιωτική αγωγή και συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση, να καταστήσει τους μαθητές της ολοκληρωμένους άνδρες, ικανούς Ραδιοναυτίλους με τα απαραίτητα ηθικά και πνευματικά εφόδια, για να αναδειχθούν στις κρίσιμες στιγμές της χώρας άξιοι των προσδοκιών της ΠΑ και του Έθνους.

Διάρκεια σπουδών : 3 έτη

Κατευθύνσεις :

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε

 • Στρατιωτική,
 • Ακαδημαϊκή,
 • Πτητική  και
 • Αθλητική.

Με την κατάταξη των μαθητών στην Σχολή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής εκπαίδευσης (ΒΣΕ) με σκοπό να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Δοκίμου σε αξιόμαχο Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και Ειδικό πρόγραμμα Αθλητικής εκπαίδευσης (ΑΕ) με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής διάπλασης του Δοκίμου.

Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ και την ορκωμοσία των Δοκίμων, αρχίζει η Ακαδημαϊκή, η Στρατιωτική, η Πτητική  και η Αθλητική εκπαίδευση που διαρκεί όσο και η φοίτηση στη Σχολή.

Καθημερινά στο ημερήσιο πρόγραμμα των κινήσεων της Σχολής, υπάρχουν και ώρες υποχρεωτικής και προαιρετικής μελέτης. Επιπλέον των μαθημάτων εκτελούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και διαλέξεις με θέματα εθνικού, στρατιωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Ενδεικτικά Μαθήματα  ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: 

Αεροναυτιλία, Ραδιοναυτιλία, Αεροδυναμική, Χάρτες, Συστήματα Αεροσκάφους, Ασφάλεια Πτήσεων – Εδάφους, Γενική – Αεροπορική Μετεωρολογία, Αεροπορική Ιατρική, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Αμυντικά Θέματα, Υγιεινή και Ασφάλεια, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της Πολεμικής Αεροπορίας : http://www.haf.gr

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Η σχολή δεν δέχεται σπουδαστές κάθε χρόνο, αλλά μόνο όταν το επιτρέπουν οι υφισταμένες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.
 • Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην Πολεμική Αεροπορία μετά την αποφοίτηση είναι πέντε (5) έτη.
 • Τα έξοδα φοιτήσεως, βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο Βαθμός του Σμηνία.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

 • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια
 • συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή  Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές