Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 25/06/2017

Σχολή  Αξιωματικών  Νοσηλευτικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Στρατόπεδο Σακέττα Α, Βύρωνας, 902 ΒΣΤ
Τηλέφωνο: 2107675609, 2107675603,  2107675613  E-mail: tee@san.mil.gr

Σκοπός της σχολής:

Αποστολή της Σχολής  Αξιωματικών Νοσηλευτικής Σ.Α.Ν.  είναι:

 • Να παρέχει εκπαίδευση όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 3187/03.
 • Να αναπτύσσει τις απαιτούμενες αρετές και τη στρατιωτική αγωγή των σπουδαστών, ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς Νοσηλευτές, με ηγετικά προσόντα, στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική παιδεία και αγωγή.
 • Να συμμετέχει σε ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Πολιτείας που αφορούν σε θέματα νοσηλευτικής επιστήμης και τεχνολογίας.
 • Να οργανώνει Σχολείο προετοιμασίας αλλοδαπών υποτρόφων στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Η εκπαίδευση  στην  Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής  διακρίνεται σε Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή:

Στρατιωτική εκπαίδευση :

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση διακρίνεται σε:

Α. Θεωρητική Στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μαθήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Διπλωματίας, καθώς και διαλέξεις σε θέματα Διακλαδικότητας.

Β. Πρακτική Στρατιωτική  εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει:

 • ασκήσεις αόπλου –ενόπλου,
 • βολές με όπλο G3-A3,
 • πορείες,
 • θερινή διαβίωση διάρκειας περίπου 1 εβδομάδας
 • Παρελάσεις
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Στρατιωτικές και γενικότερου ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις
 • Καθημερινή σωματική αγωγή
 • Στίβος Μάχης, που πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων.

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση :

Απόκτηση γνώσεων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και φροντίδας.

 • Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η εξοικείωση με την έρευνα έτσι ώστε οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές να συμμετέχουν στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Η απόκτηση από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον Αξιωματικό Νοσηλευτή προκειμένου να λειτουργεί ως διοικητικό και οργανωτικό στέλεχος στα πλαίσια της αποστολής των Ε.Δ.
 • Στη Σχολή με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών, γίνεται το μάθημα της Κάρδιο Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα Κλινικής Νοσηλευτικής. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε προπλάσματα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με σκοπό την πλήρη κατανόηση και την απόκτηση δεξιοτεχνίας στις νοσηλευτικές διαδικασίες.
 • Παράλληλα, η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την παροχή κοινωνικής και πολιτιστικής παιδείας, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο και κλινική άσκηση σε στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία. Παράλληλα διεξάγεται στη ΣΑΝ Στρατιωτική Εκπαίδευση και επιμόρφωση, Ξένες Γλώσσες και εφαρμογές σχετιζόμενες με την ειδικότητά τους.

Οι σπουδαστές-στριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε με άδεια της Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Σχολής.

Όλα τα έξοδα διαμονής, ένδυσης, σίτισης, φαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι Σπουδαστές διαμένουν σε θαλάμους μέχρι τεσσάρων ατόμων, σιτίζονται στο εστιατόριο που διαθέτει η Σχολή και η υγειονομική τους περίθαλψη παρέχεται στο Ιατρείο της Σχολής ή στο 401 ΓΣΝΑ. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι  απόφοιτοι  της Σχολής  σταδιοδρομούν ως   Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχουν κατανεμηθεί. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης στη Σχολή.
Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ καλούνται να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους, που απορρέουν από την διττή τους ιδιότητα ως Αξιωματικοί και Νοσηλευτές:

 • Κυρίαρχα του κλινικού νοσηλευτή στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
 • Του κλινικού εκπαιδευτή στα Νοσοκομεία αλλά και της Σχολής
 • Σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους.

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές.

.