Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/11/2017

.

Σχολή  Ναυτικών Δοκίμων  

Έδρα :

Διεύθυνση : Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, 185 39  Πειραιάς

Τηλέφωνα : 210 4581337, 210 4581316, 210 4581326, E-mail: tee@snd.edu.gr 

Σκοπός της Σχολής:

Η Σχολή έχει διττή αποστολή, καθώς στοχεύει:

 • Στην παραγωγή Ναυτικών Δοκίμων που θα έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σποδών τους την θεωρητική και τεχνική γνώση, καθώς και τη στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση, που τους είναι απαραίτητες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και στην αποτελεσματική τους προσαρμογή στις εξελίξεις της Ναυτικής επιστήμης και τέχνης του κατά θάλασσα πολέμου.
 • Στην προαγωγή της Ναυτικής επιστήμης και έρευνας, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο για το αμυντικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η εκπαίδευση που παρέχεται στους  σπουδαστές  διακρίνεται σε :

 • Ακαδημαϊκή
 • Στρατιωτική και
 • Ναυτική

Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ) με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ), Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Υποβρύχια (Υ/Β) και Ναρκαλιευτικά (Ν/Α). Σκοπός των ΧΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο.

Ενδεικτικά Μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες, Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης, Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνίες, Ναυπηγία, Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτικές Μηχανές, Εφαρμοσμένη Μηχανική – Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών & Αμυντικές Εφαρμογές, Ηλεκτροτεχνία, Εφαρμοσμένη Φυσική, Ναυτική Ιστορία, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολής Ναυτικών Δοκίμων :   http://www.hna.gr/    

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

 • Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) έτη.
 • Η σχολή  έχει δύο Τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο
 • Τα έξοδα φοιτήσεως , βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα  οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές 

 • Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετούν σε πλοία του Στόλου με κορυφαία τη θέση του Κυβερνήτη, εάν πρόκειται για μάχιμο ή του Α΄ Μηχανικού, εάν πρόκειται για μηχανικό Αξιωματικό.
 • Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο ΓΕΕΘΑ ή το Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας.
 • Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού.
 • Ο ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής  Άμυνας.
 • Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας στο Πολεμικό Ναυτικό, η εκπαίδευση είναι συνεχής. Στους βαθμούς του Ανθυποπλοίαρχου, του Υποπλοίαρχου και του Πλωτάρχη έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν :

 • σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Naval Postgraduate School (NPS) στην Καλιφόρνια ΗΠΑ, το Cranfield University στη Μ. Βρετανία, το Harvard University και το Massachusetts Institute of Technolology (MIT) στη Βοστώνη ΗΠΑ,
 • καθώς και της Ελλάδας, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς των Ηλεκτρονικών, της Μηχανολογίας Όπλων, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Ναυπηγίας, της Επιχειρησιακής Έρευνας, του Management, κ.τ.λ. 

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές

.