Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Πειραιά : Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 12244 Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 210 5381261  Fax : 210 5381261

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων, της επεξεργασίας πληροφοριών και των εφαρμογών αυτών, και την κατάρτιση τεχνολόγων μηχανικών για της ανάγκες της βιομηχανίας, της έρευνας, της οικονομίας και της εκπαίδευσης.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει προτεραιότητα στα εξής εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Περιφ. & Δικτύων PeLAB
 • Εργαστήριο ΔιαΔικτυακών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο μικροΕπεξεργαστών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Εργαστήριο Επεξεργασίας Εικόνας
 • Εργαστήριο μικροΗλεκτρονικής
 • Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Σ.Α.Ε.
 • Εργαστήριο Ρομποτικής
 • Εργαστήριο Ψ.Ε.Σ.
 • Εργαστήριο CAD/CAM
 • Εργαστήριο Σύγχρονης Σχεδίασης
 • Εργαστήριο Λογικών Κυκλωμάτων

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Αρχιτεκτονική Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων, Γραφικά με Η/Υ, Λειτουργικά Συστήματα, Tεχνητή Νοημοσύνη, Θεωρία Συστημάτων – ΣΑΕ, Βιομηχανική Πληροφορική, Νευρωνικά Δίκτυα, Κατανεμημένα Συστήματα, Εφαρμογές Μικροεπεξεργαστών, Yπολογιστικό Πλέγμα, Ηλεκτρονικά, Φυσικές Αρχές Τεχνολογίας Επικοινωνιών, 5. Αριθμητική Ανάλυση, Hλεκτρονικές Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος, Προγραμματισμός, Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού, Λογικός Προγραμματισμός, Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων, Προγραμματισμός Internet, Μεταγλωττιστές, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ποιότητα και Αξιοπιστία Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού, Πολυμέσα, Ευφυή Συστήματα Λογισμικού, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Δίκτυα, Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων, Δικτυακός Προγραμματισμός, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων,  Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Οπτικές Επικοινωνίες, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ Πληροφοριακών Συστημάτων, Διδακτική της Πληροφορικής, κ.α. Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών απασχολέιται ως:

 • Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
 • Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Εγκαταστάτης και Συντηρητής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων του Τμήματος καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς :

α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

γ) ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:

Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα:

 • Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Επαγγελματικά δικαιώματα :

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία