Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Πειραιά Πέτρου Ράλλλη & Θηβών 250 12244 Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 210 5381216, Fax: 210 5381255, E-mail: textile@puas.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος  Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

 Κατευθύνσεις :  

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών στους ακόλουθους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Κλωστοϋφαντουργίας:

 • Ανάπτυξη υλικών και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών και ετοίμου ενδύματος.
 • Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
 • Οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου.
 • Οργάνωση και διοίκηση κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ετοίμου ενδύματος.
 • Εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στα διάφορα στάδια παραγωγής.
 • Εμπορία και διαφήμιση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ετοίμου ενδύματος.
 • Ασφάλεια εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος στις μονάδες παραγωγής.
 • Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία τεχνικοοικονομικών αναλύσεων και συνθετικών εργασιών στην Κλωστοϋφαντουργία.
 • Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.
 • Μηχανικός και Χημικός Εξευγενισμός Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 • Βαφή Κλωστοϋφαντουργικών ινών, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμου ενδύματος.
 • Τυποβαφή Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 • Kλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές νέων συνθετικών πολυμερών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Τεχνική Μηχανική, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Χημική Τεχνολογία, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Αντοχή των Υλικών, Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Μηχανική Ρευστών, Μετάδοση Θερμότητας, Ποιοτικός Έλεγχος-Τεχνολογία Υλικών, Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικής, Μηχανουργική Τεχνολογία, Επιχειρησιακή Έρευνα, Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας -Τεχνική Νομοθεσία, Οργάνωση Προγραμματισμός & Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων, , Ειδικές Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Κατεργασίες (Συμβατικές / Μη Συμβατικές) – Εργαλειομηχανές, Βιομηχανικά Συστήματα Κίνησης, Σχεδιασμός και Υπολογισμός ΜΕΚ, Σχεδιασμός Κατασκευών, Αυτοματισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση & Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Εφαρμογές Αεροδυναμικής,  κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι απασχολούνται ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούνται σε όλο το φάσμα της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής και της αξιοποίησης της με τα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Στον εντοπισμό ή και επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των Επιχειρήσεων.
 • Στον συντονισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών σε μονάδες Κλωστηρίων, Υφαντηρίων, Πλεκτηρίων, Βαφείων – Φινιριστηρίων, Τυποβαφείων, Ταπητουργείων, Σχοινοποιείων, Μονάδες Παραγωγής Ενδύματος και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών.
 • Στην εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας καθώς επίσης συμμετοχή στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας και στην διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων κλωστοϋφαντουργικής ανάπτυξης καθώς και στελέχωση οργανισμών που σχετίζονται με την Κλωστοϋφαντουργία.
 • Στην ‘Ασκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά κατονομαζόμενα παραπάνω που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργικής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία