Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Χανιά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/06/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Σχολή  Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι.  Κρήτης Παράρτημα Χανίων  Ρωμανού 3 Χαλέπα  &   Αναπαύσεως 10, 73135 Χανιά
Τηλέφωνο :  28210-23057,  28210 23010

Σκοπός του τμήματος :

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, και με βασικούς στόχους τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :-

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθήματα Γενικής Υποδομής. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχέδιο-CAD, Ενέργεια-Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Τεχνική Θερμοδυναμική. Μαθήματα Ειδικής υποδομής. Αειφόρος Ανάπτυξη & Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά-Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Φαινόμενα Μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Συστήματα Λήψης Μετρήσεων & Ελέγχου, Μετεωρολογία – Κλιματολογία.

Μαθήματα Ειδικότητας. Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Τηλεπισκόπιση & Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων, Σχεδιασμός & Διαχείριση Συστημάτων Α.Π.Ε., Τεχνολογία & Διαχείριση υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Γεωτρήσεων & Αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, Φυσικές Καταστροφές, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αέρα, Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Νερού, Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού.

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών: Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή Οικονομία, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Διοίκηση.   Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικός  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.  μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής – κατασκευαστής – συντηρητής των συστημάτων αυτών ή ως εξειδικευμένος τεχνολόγος μηχανικός σε Οργανισμούς -Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Περιβαλλοντικούς Φορείς και στις Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του  ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας του αντίστοιχου τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ο πτυχιούχος του Τμήματος ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορέσει να καλύψει θέσεις εργασίας στον κλάδο των μεταλλευτικών και γεωτεχνικών έργων, καθώς επίσης και στον τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μέσω της συμμετοχής σε εργαστηριακά μαθήματα, της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην ένταξή του στην αγορά εργασίας και στην μετέπειτα ενδοεπιχειρησιακή ή διαεπιχειρησιακή εξέλιξή του.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στον απόφοιτο τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στελέχους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου – ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες κλάδους, αλλά και σε άλλους κλάδους της μεταποίησης.

Ειδικότερα ο Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος:

  • Ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει μεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται δείγματα, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες εκμεταλλευσιμότητας ορυκτών πρώτων υλών.
  • Συμμετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και αδρανών ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών
  • Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων, συμμετέχει σε θέματα πραγματογνωμοσύνης και στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
  • Αναλαμβάνει γεωτεχνικές, εδαφομηχανικές, υδρολογικές, τεχνικογεωλογικές, Προστασίας Περιβάλλοντος και υπογείου υδροφόρου ορίζοντα εργασίες των έργων υποδομής, όπως χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κλπ
  • Αναλαμβάνει εργασίες μελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών τεχνικών έργων, θεμελιώσεως τεχνικών έργων, αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων.
  • Έχει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μελέτη ατμοσφαιρικής διασποράς σε μεγάλες σημειακές και επιφανειακές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναλαμβάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιλαμβάνεται των κοινωνικών, νομικών και οικονομικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα πάντα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με τίτλο Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks). Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

  • Μηχανικός  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Τ.Ε.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
  • Σύλλογος Αποφοίτων Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. web site: http://samfp.chania.teicrete.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):