Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/08/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων  (Ζάκυνθος)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε

Εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων  Πλατεία Ανδρέα Κάλβου 2, Zάκυνθος
Τηλέφωνο : 26950-24940  Fax:  26950-24949

Σκοπός του τμήματος :

Η εισαγωγική κατεύθυνση  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων,  έχει ως στόχο, να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε ως επιστήμονες να είναι ικανοί τόσο να διαχειρίζονται και να προστατεύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά, όσο και να συντηρούν και να αποκαθιστούν έργα τέχνης και αρχαιότητες. Τα σύγχρονα θεωρητικά μαθήματα και η εφαρμοσμένη έρευνα εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η οποία τους καθιστά ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το αντικείμενο του τμήματος συνίσταται, τόσο την παροχή των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων με στόχο την αναγνώριση και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς του παρελθόντος, όσο και των απαραίτητων τεχνολογικών γνώσεων για την αποκατάσταση και προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ανωτέρω θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές στους χώρους των πλήρως εξοπλισμένων επιστημονικών εργαστηρίων, διαμορφώνουν πτυχιούχους με ολοκληρωμένο επιστημονικό υπόβαθρο και ευρύτερη παιδεία σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, εντοπισμού και ερμηνείας αφ’ ενός και ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης αφ’ ετέρου. Το Τμήμα έτσι παρέχει:

  • Σε βάθος θεωρητική παιδεία σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν την πολιτισμική κληρονομιά, καθιστώντας την ζωντανό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας.
  • Συνδυασμένη καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, ώστε οι πτυχιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση, να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενικές Αρχές Χημείας,  Γενικές Αρχές Φυσικής, Ιστορία Πολιτισμού, Ιστορία της Τέχνης, Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων, Ελεύθερο Σχέδιο, Αισθητική, Γενικές αρχές και μεθοδολογία συντήρησης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Πολιτισμού και την Κοινωνιολογία, Πολιτισμική Διαχείριση, Φυσικοχημεία, Συντήρηση Χάρτου, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία Υφάσματος, Πλαστική-Εκμαγεία, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Τεχνολογία πολιτισμικού λογισμικού, Επίδραση της Δύσης στη γλώσσα και την κουλτούρα των Επτανήσων, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων, Στοιχεία Φυσικής και Πολιτισμικής, Συντήρηση Τοιχογραφιών, Συντήρηση Φορητής Εικόνας, Επιστήμη Υλικών, Συντήρηση Ξύλου, Διαχείριση Μουσείων και Πολιτισμικών Οργανισμών, Συντήρηση Κεραμικών-Γυαλιού – Χρωματιστών Υαλοπινάκων, Συντήρηση Ψηφιδωτού, Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στην Εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:

  • Την αναγνώριση, ανάδειξη και διαχείριση των πολιτισμικών κειμηλίων του παρελθόντος και
  • Την τεχνική αποκατάσταση και συντήρησή τους.

Aπασχολείται επαγγελματικώς στα ανωτέρω πεδία είτε ως στέλεχος Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας τις σχετικές υπηρεσίες.

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα έχουν πλήρη θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση πάνω στις σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της συντήρησης και της πολιτισμικής διαχείρισης και θα είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας των αντιστοίχων ειδικοτήτων.

.

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):