Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Ηπείρου

Σχολή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

Έδρα :

Διεύθυνση :  Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής  Κωστακιοί  47 100 Άρτα
Τηλέφωνο : 26810 50300 Fax : 26810 21235

Σκοπός του τμήματος :

Μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής είναι ένα πρωτότυπο στο είδος του πρόγραμμα σπουδών. Προτείνει μια μουσικολογική εκπαίδευση εστιασμένη στην ελληνική μουσική παράδοση, όπου σημαντικό μέρος επιφυλάσσεται στην πρακτική οργανοχρησίας. Συγχρόνως επιχειρεί μια καθολική θεώρηση του μουσικού φαινομένου στον χώρο και το χρόνο, ως τμήμα συνολικής κοινωνικής λειτουργίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η εκπαίδευση ενσωματώνει εργαστήρια μουσικής πρακτικής (καλλιέργεια τεχνογνωσίας γύρω από ένα λαϊκό όργανο στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Μουσικής Δεξιότητας, και με επιλογή από τυπικά ομαδοποιημένες «οικογένειες» οργάνων, επίσκεψη των στοιχειωδών τεχνικών τους στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Oργανογνωσίας, συγκρότηση Μουσικών Συνόλων με βάση μια μουσικολογική προοπτική), όσο και οργανοποιίας, που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή  στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Μουσικής Δεξιότητας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσική θεωρία & ρυθμολογία, ιστορία & πολιτισμός, οργανογνωσία – μουσική δεξιότητα, εφαρμογές της ακουστικής & οργανοποιία, νεοελληνική λογοτεχνία, ξένη γλώσσα, μουσική πληροφορική, στοιχεία βυζαντινής μουσικής – ψαλτική, τροπική ανάλυση, μέθοδοι μουσικής καταγραφής, εισαγωγή στην κοινωνική θεωρία, λόγια δυτική μουσική, βυζαντινή παρασημαντική, λόγιοι Έλληνες συνθέτες, ανθρωπολογική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού, εθνομουσικολογία – μουσικοί πολιτισμοί, ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής, λόγια μουσική της ανατολής,  μουσικά σύνολα, η λαϊκή μουσική στον ελληνικό κινηματογράφο, μουσικές του κόσμου,  εθνοχορολογία – χορός, μουσική παιδαγωγική, εθνογραφικό φιλμ, μεθοδολογία της έρευνας, ζητήματα μουσικής κριτικής, κ.α. Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να  παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά  παραδοσιακά όργανα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική» στα Πολιτιστικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, όπου ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ήδη ουσιαστική συνιστώσα του διδακτικού προγράμματος.
 • Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική» στα ωδεία και μουσικά εκπαιδευτήρια κάθε είδους, στα οποία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λαϊκών οργάνων και λαϊκής μουσικής.
 • Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική» σε ειδικά προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο).
 • Διδάσκει ελληνικούς χορούς σε τμήματα εκμάθησης χορών κρατικών φορέων ή πολιτιστικών συλλόγων.
 • Διδάσκει σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια το γνωστικό αντικείμενο «κατασκευή και συντήρηση λαϊκών οργάνων».
 • Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και άλλων ερευνητικών Κέντρων και οργανισμών.
 • Εξασκεί το επάγγελμα του μουσικού (ή του συντηρητή – κατασκευαστή οργάνων) στον τομέα εξειδίκευσής του.
 • Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες προώθησης και προβολής του λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής μουσικής παράδοσης γενικότερα.
 • Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτιστικές πολιτικές και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις με θέμα την ελληνική μουσική.
 • Ασκεί εξειδικευμένη εργασία ως στέλεχος εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιριών, ραδιο-τηλεοπτικών σταθμών και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ και των πολυμέσων στον χώρο της μουσικής.  

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατοχυρωθεί με το  Π.Δ. 141 ΦΕΚ 119 τ.Α’/19.05.2003

Σχετικά επαγγέλματα:

 Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

.

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία