Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Μηχανικών  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο:  210-5385303, e-mail:  bmeteiathgr

Σκοπός του τμήματος :  

Το Τμήμα Μηχανικών  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.  ιδρύθηκε το 1985 και προσφέρει προπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα βιοϊατρικής οργανολογίας και ιατρικής φυσικής, καθώς και μαθήματα υποδομής μηχανικών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και πληροφορική. Το πρόγραμμα σπουδών επίσης περιλαμβάνει μαθήματα ιατρικής, βιολογίας, χημείας, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος ονομάζονται Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και απασχολούνται κυρίως σε εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές, σε δημόσια νοσοκομεία, σε ερευνητικά κέντρα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύσσει επιστημονική δραστηριότητα στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ή Βιοϊατρικής Μηχανικής). Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι το μοναδικό στην Ελλάδα σε αυτό το αντικείμενο σπουδών.

Το επάγγελμα του Βιοϊατρικού Μηχανικού: Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής συνδέεται το επάγγελμα του Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ή Βιοϊατρικού Μηχανικού), το οποίο ασκούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος. Οι τελευταίοι απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και με την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο Βιοϊατρικός Μηχανικός πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίας Υγείας. Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Βιοϊατρικών Μηχανικών ενώ  μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει  θεωρητικά και εφαρμοσμένα τεχνολογικά μαθήματα του διεπιστημονικού κλάδου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ο κλάδος αυτός αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, από το επίπεδο της βασικής έρευνας στην Ιατρική και την Βιολογία, έως και την κλινική πρακτική. Ο κλάδος καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται αφ’ ενός στις Επιστήμες του Μηχανικού, όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Επιστήμη Υπολογιστών και αφ’ ετέρου στις Φυσικές Επιστήμες. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την προσέγγιση, υπό το πρίσμα των εφαρμογών της τεχνολογίας, των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός πλήρους και συνεπούς εκπαιδευτικού προγράμματος στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας και στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο. Το Τμήμα είναι μοναδικό στη χώρα στην προσφορά ενός προγράμματος σπουδών στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Μαθηματικά,  Φυσική, Χημεία, Αγγλική Τεχνική Ορολογία, Ανατομία, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Βιολογία-Φυσιολογία, Βιοχημεία, Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος και Εικόνας, Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων,  Ηλεκτρονικά, Ηλεκτροτεχνία, Ιατρικά Ηλεκτρονικά, Ιατρικά Lasers και Οπτοηλεκτρονική, Ιατρική Οργανολογία Βασισμένη σε Μικροεπεξεργαστές, Ιατρική Πληροφορική, Λογικά και Ψηφιακά Συστήματα, Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών, Μικροϋπολογιστές, Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς, Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σύνταξη Μελετών και Διαχείριση Έργων, Συντήρηση και Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Βιοαυτοματισμοί, Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων, Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών και Στοιχεία Κατασκευών, Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων, Μηχανισμοί-Αυτοματισμοί, Τεχνική Μηχανική, Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων και Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών, Τεχνολογία Υλικών, Βιοϋλικών & Προσθετικής, Τηλεϊατρική και Τηλεπληροφορική, κ.α. Περισσότερα στοιχεία  

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Μηχανικών  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και την θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με την συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων (ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών.

Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων μπορούν να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
 • Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.
 • Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
 • Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Καθώς επίσης,  εξελίσσονται μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα.

Τέλος, μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με  τίτλο Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Περισσότερα στοιχεία

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με  τίτλο Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, σε   συνεργασία  με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr

.

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία