Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/11/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5385310  Fax: 210 5911442  Ε-mail: shipbuild@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της Ναυπηγικής επιστήμης και της Τεχνολογίας, στους τομείς της κατασκευής, μετασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών.

Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. είναι το μόνο τμήμα ΤΕΙ στην Ελλάδα που παρέχει προπτυχιακή τεχνολογική εκπαίδευση στον τομέα της ναυπηγικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών του,στοχεύει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών της στη σύγχρονη ναυπηγική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της κατασκευής και των αντίστοιχων μεθοδολογιών, τόσο για πλοία όσο και για θαλάσσιες κατασκευές γενικότερα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, η παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλίας των μαθημάτων και η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας από το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρέχει στους σπουδαστές του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ένα χώρο όπου μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με ενημερωμένους ακαδημαϊκούς και να υποστηριχθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Μπορούν έτσι, να συμμετάσχουν στη δημιουργία και τη διάδοση γνώσης, τη διευκόλυνση της μάθησης και την εμφύσηση των δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους επαγγελματική καριέρα.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανώτερα  Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ναυπηγικό Σχέδιο, Θεωρία Πλοίου, Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου, Μηχανική,  Αντοχή πλοίου, Θερμοδυναμική,   Μηχανική Ρευστών,  Μηχανές πλοίου, Παραγωγή πλοίου, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρικές Μηχανές & Εγκαταστάσεις Πλοίου, Αυτοματισμοί Πλοίου, Ναυτιλιακά Θέματα, Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών & Διασφάλιση Ποιότητας, Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία του Περιβάλλοντος, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Μελέτη & Εξοπλισμός  Πλοίου, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Επαγγελματικά έχει δυνατότητες απασχόλησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να εργαστεί  :

 • σε ναυπηγεία, σε ναυπηγικά και μηχανολογικά γραφεία, μόνος του ή με συνεργάτες:
 • ως μελετητής, ως επιβλέπων σε νέες κατασκευές,
 • ως επιβλέπων σε επισκευές και ως εκτιμητής.
 • Επίσης στο δημόσιο τομέα: στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων,
 • και στην εκπαίδευση,
 • στο Πολεμικό Ναυτικό,
 • ως νηογνώμονας του ελληνικού κράτους,
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα (ΕΚΘΕ, ΕΚΕΚ κ.ά.)
 • ή σε τράπεζες.
 • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες (ΔΕΠ ΑΤΕΙ Αθήνας, ΕΑΝΤ κ.ά.), ασφαλιστικές, ναυτιλιακές εταιρείες είτε ως μηχανικός πλοίου,
 • ως αρχιμηχανικός, ως επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών,
 • στον τομέα των διεκδικήσεων (claims) και εκτιμήσεων, είτε ως νηογνώμονας.
 • Δεν αποκλείεται βέβαια και η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) και ΑΤΕΙ, και
 • ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσει παιδαγωγική κατάρτιση.
 •  Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδος, εφόσον κάθε χρόνο ποσοστό 5% έως 10% των καλύτερων διπλωματούχων του τμήματος μεταβαίνει στο εξωτερικό καταρχάς για μεταπτυχιακές σπουδές, πολλές φορές με υποτροφία, και στη συνέχεια ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα ή εργάζεται στον ιδιωτικό η δημόσιο τομέα.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία