Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 

Τμήμα  Γραφιστικής

Εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο :  210 5385402, 210 5385403

Σκοπός του τμήματος :

Η Εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι η πρώτη, η οποία λειτούργησε στη Σχολή Γραφικών Τεχνών του τότε Κ.Α.Τ.Ε. Αθηνών, το 1973 και αποτέλεσε τον πυρήνα της σημερινής Σχολής  Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Στην συνεχή έως και σήμερα λειτουργία του διδάσκεται η ολοκληρωμένη τεχνολογία και παραγωγή του κλάδου των Γραφικών Τεχνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η μοναδική κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα και μαζί με την κατεύθυνση Γραφιστικής καλύπτει την εκπαίδευση στην σχεδίαση, παραγωγή και ολοκλήρωση των εντύπων. Στο Τμήμα διδάσκονται μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά, που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαδικασιών παραγωγής ενός εντύπου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει εκτός από τα γενικά και άλλα μαθήματα, διδάσκονται μαθήματα τυπογραφίας, υλικών γραφικών τεχνών, μοντάζ, μεθόδων εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και κυτιοποιίας-συσκευασίας, όπως επίσης και μαθήματα σχεδιασμού πολυμέσων και εφαρμογών διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του τμήματος με τον επιχειρηματικό κόσμο των Γραφικών Τεχνών πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, γίνονται επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διοργανώνονται σεμινάρια για τους εργαζόμενους του κλάδου και δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης για τους πτυχιούχους. Η εφαρμογή των νέων εξελιγμένων τεχνολογιών στις Γραφικές Τέχνες και η ραγδαία εξέλιξη του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής εντύπων σε έναν από τους πλέον σύγχρονους τομείς του ευρύτερου κλάδου της επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των παραγόμενων εντύπων της διαφήμισης και της έντυπης συσκευασίας και τις προοπτικές εφαρμογής νέων μορφών επικοινωνίας, δημιουργούν νέες αυξημένες υποχρεώσεις, στις οποίες είναι έτοιμο να ανταποκριθεί το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιστορία Τυπογραφίας & Εισαγωγή στις Γραφικές Τέχνες, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Γραφιστική, Μελάνια, Τυπογραφία, Επιφάνειες Εκτύπωσης, Επεξεργασία Εικόνας, Ξένη Γλώσσα (Αγγλική τεχνική ορολογία), Υλικά Γραφικών Τεχνών, Ψηφιακή Τυπογραφία, Λιθογραφία – Όφσετ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Προεκτύπωση, Διαδίκτυο, Βαθυτυπία, Μεταξοτυπία, Υγιεινή και Ασφάλεια,  Μοντάζ,  Σχεδιασμός Εφαρμογών Πολυμέσων,  Βιβλιοδεσία, Φλεξογραφία, Οργάνωση & Προγραμματισμός Παραγωγής,  Οπτική Επικοινωνία, Στατιστική, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Κυτιοποιία, Έλεγχος & Διαχείριση Ποιότητας, Οργάνωση Εγκαταστάσεων Γραφικών Τεχνών, Κοστολόγηση, Νέες Τεχνολογίες Εκτύπωσης, Μεθοδολογία  Έρευνας,  Διαχείριση Παραγωγής Εντύπου, Τυπογραφικός Σχεδιασμός Εντύπου,  Εφαρμογές Εκτυπώσεων Όφσετ, Ειδικά Θέματα Προεκτύπωσης, Εφαρμογές Εκτυπώσεις  Μεγάλων Διαστάσεων  & Μεταξοτυπίας, Ηλεκτρονικές Εκδόσεις, Εφαρμογές Εκτυπώσεων Συσκευασίας, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

  • Για την εισαγωγή στην εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο τεχνολόγος γραφικών τεχνών μπορεί να εργαστεί σε κρατικά τυπογραφεία και σε υπουργεία ή οργανισμούς, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων, στον ιδιωτικό τομέα, σε εκδοτικούς οίκους, σε ατελιέ γραφικών τεχνών, εκτυπωτικές μονάδες κλπ., ως ελεύθερος επαγγελματίας, και ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσει παιδαγωγική κατάρτιση.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, παίρνουν τον τίτλο του Πτυχιούχου Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών. Ήδη απασχολούνται ενεργά στην παραγωγική διαδικασία αρκετοί πτυχιούχοι του τμήματος, οι οποίοι εργάζονται κυρίως, είτε ως ειδικευμένα στελέχη, είτε σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις στην νέα τεχνολογία, είτε σε θέσεις υπευθύνων παραγωγής σε επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών. Το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού του ρόλου βρίσκεται σε άμεση και πολυποίκιλη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο των Γραφικών Τεχνών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης  Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών  ορίζονται  ρητά  στο Π.Δ. 357/1989 άρθρο 2 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/16.06.1989).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος :

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά. Περισσότερα στοιχεία
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:
  • Ένωση Γραφιστών Ελλάδας. web site : http://gda.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία