Γραφιστικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 

Τμήμα  Γραφιστικής

Εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο :  210 5385403, Fax: 210 5385402  Ε-Mail: graphi@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Οι σπουδές στο τμήμα Γραφιστικής παρέχουν θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αναπτύσσουν την οπτική αντίληψη, την αισθητική καλλιέργεια, την ικανότητα σχεδιασμού και έκφρασης, την ικανότητα χρήσης υλικών και μέσων, στοιχείων που απαιτούνται για τη δημιουργία γραφιστικού έργου, σε όλα τα επίπεδα έρευνας και εφαρμογής, που αφορούν τον επικοινωνιακό τομέα στη διευρυμένη αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των βασικών καλλιτεχνικών, τεχνολογικών και επιστημονικών αρχών σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Γραφιστικής, για την κατάρτιση στελεχών που θα απασχοληθούν επαγγελματικά:

 • Στο σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας
 • Στο σχεδιασμό, οργάνωση και επιμέλεια εντύπου
 • Στο σχεδιασμό, εικονογράφηση και επιμέλεια βιβλίου
 • Στη γραφιστική πολυμέσων
 • Στη γραφιστική προώθησης προϊόντων και ιδεών

Η εκπαίδευση ξεκινά από τη σύλληψη της ιδέας, την ανάλυση, επεξεργασία και διαμόρφωση της σε πρότυπο εικόνας, με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων αλλά και των πλέον σύγχρονων μέσων της τεχνολογίας και καταλήγει στην παρουσίαση της και παράδοση προς πολλαπλή χρήση και προώθηση στην αγορά.

Στόχος του Προγράμματος  Σπουδών είναι να καλλιεργήσει στους μελλοντικούς Γραφίστες ένα υψηλό πνευματικό και αισθητικό επίπεδο, που θα τους κάνει ικανούς ν΄ ανταποκριθούν στις κοινωνικές ευθύνες, που πρόκειται να επωμιστούν.  

Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριους Τομείς Μαθημάτων: α). Γραφιστικής β). Εικαστικής παιδείας γ). Παραστατικής τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ελεύθερο Σχέδιο,  Χρώμα, Βασικό Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γραμματογραφία, Γραφιστική, Ιστορία Τέχνης,  Γράμματα και Αριθμοί, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Γράμματα και Αριθμοί, Τυπογραφία, Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραφιστική με H/Y, Ιστορία Τέχνης και Γραφιστικής,  Σημειολογία, Ειδικά Θέματα Φωτογραφίας, Χρώμα – Σκίτσο, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Εικονογράφηση,  Κινούμενο Σχέδιο, Εικονογράφηση Σεναρίου, Πολυμέσα,  Ειδικά Θέματα Γραφιστικής, Γραφιστική Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου, Ιστορία & Φιλοσοφία Σύγχρονης Τέχνης, Αρχές Τρισδιάστατου Κινούμενου Σχεδίου, Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο με Η/ΥΕ, ιδικά Θέματα Φωτογραφίας, Δεοντολογία Επαγγέλματος – Παρουσίαση, Ξένη Γλώσσα (Ορολογία),κ.α.   Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Για την εισαγωγή στα τμήμα  Γραφιστικής  απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής  Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)  με βάση τις εξειδικευμένες καλλιτεχνικές, θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα ως γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γραφιστικής δημιουργίας.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).
 • Διαφήμισης:
  • Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική
  • Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας
  • Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα
  • Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελλα κ.λπ.
  • Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση.
 • Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών συγκοινωνιακών μέσων.
 • Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων (κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων).
 • Τηλεόραση και κινηματογράφο:
  • Σχεδίαση των τίτων των ταινιών
  • Κινούμενο σχέδιο στις διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο
  • Δημιουργία γραφιστικών έργων με τη χρήση Η/Υ (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
  • Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων ως και όλων των γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φοράς ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η  ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των πολυμέσων έχει επιφέρει τεράστιες μεταβολές στην επαγγελματική απασχόληση των Γραφιστών, με αποτέλεσμα πολλές από τις δεδομένες δραστηριότητες να εκλείπουν, ενώ εμφανίζονται συνεχώς νέες με πολλές απαιτήσεις, όπως π.χ.:

 • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
 • Web design
 • 3D animation
 • Computer video graphics

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο  Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:
 • Ένωση Γραφιστών Ελλάδας. web site : http://gda.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία