Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Αθήνας

Σχολή   Καλλιτεχνικών Σπουδών

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-5385405 e-mail : decor@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του  τμήματος  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της λειτουργικής διαμόρφωσης και της αισθητικής μελέτης και οργάνωσης οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών, χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων.

Το τμήμα  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων  έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπουδαστών στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες αυτές μέσα από την έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, την αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να την παροχή στους σπουδαστές σφαιρικής παιδείας: χωρικής, καλλιτεχνικής και τεχνολογικής, που να ανταποκρίνεται στις διαρκώς ανανεούμενες απαιτήσεις της διεθνούς εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής των γνωστικών του αντικειμένων.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα αναγκαία θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που εξυπηρετούν το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, μαθήματα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενα με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις. Επί πλέον, όμως, περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα επιλογής που διευρύνουν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των σπουδών, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν, με μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις ή με ερευνητικά προγράμματα, σε συναφή με το βασικό γνωστικό τους πεδίο αντικείμενα. Τέλος, προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, Διαμόρφωση Παραδοσιακών Κτιρίων, Δομική Τέχνη, Πλαστική Μακέτα, Σχεδιαστική Μεθοδολογία,  Σχεδιασμός με Υποστήριξη Η/Υ, Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης, Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων, Φωτισμός, Φωτογραφία, Δομική Τέχνη, Βασικό Σχέδιο, Διακοσμητικές Εφαρμογές, Δισδιάστατες Συνθετικές Προτάσεις, Τεχνολογία Υλικών (Γυαλιού, Κεραμικής), Ελεύθερο Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης, Κεραμική, Πλαστική, Χρώμα, Χρώμα στο Χώρο, Σχεδιασμός (Design) Κεραμικής, Βιομηχανικό Σχέδιο (Design), Κατασκευαστικό Επίπλου, Τεχνολογία Υφάσματος, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του Χώρου, Ρυθμολογία Επίπλου, Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου, Σχεδιασμός (Design) Επίπλου, Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος, Ύφασμα, Ψυχολογία, κ.α. Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στα τμήματα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων  απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδυνάμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες με τον Σχεδιασμό (Design), τη μελέτη (λειτουργική, χρηστική αισθητική) και την εφαρμογή :

  • κάθε είδους εσωτερικού χώρου. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου (εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επίπλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α.).
  • διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, π.χ. πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις. Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργκολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι κλπ.
  • σχεδιασμού επίπλων, κάθε είδους βιομηχανικά παραγόμενων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων παραγομένων εν σειρά ή σε περιορισμένο αριθμό.
  • διακοσμητικών αντικειμένων, συνθέσεων και επιφανειών χώρου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων περιέχονται στο  Π.Δ. 67/2009 (ΦΕΚ 89 τ. Α’/11.06.2009).

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:
  • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):