Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 09/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Κεντρικής Μακεδονίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

Έδρα : 

Διεύθυνση : Γ. Αργυρίου 16, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 23410 29876, Fax : 23410 29866, E-mail: infospe@admin.teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης  έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση.

Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στο σκέλος της οργάνωσης, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, οι νέες συνθήκες στην παγκοσμιοποιημένη αγορά δημιουργούν απαιτήσεις, αλλά και προκλήσεις, που έχουν, κυρίως, σχέση με την μετατροπή του κλάδου ένδυσης από έντασης εργασίας σε έντασης γνώσης, για την παραγωγή «έξυπνων» προϊόντων, που προορίζονται για τον «ανεπτυγμένο» καταναλωτή.

Οι παραγωγικές μονάδες του κλάδου Ένδυσης στην χώρα μας μαζί με τα σημεία πώλησης προϊόντων Μόδας αφορούν σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες, στην πλειοψηφία τους, δεν διαθέτουν τεχνικά στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, στην σύγχρονη τεχνολογία (CAD/CAM), στο μαρκετινγκ ειδών ένδυσης, στην παρακολούθηση της αλυσίδας ανεφοδιασμού της λιανικής πώλησης,στον έλεγχο της ποιότητας, στην οργάνωση της παραγωγής και γενικά όλων των θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Επίσης, παρατηρείται μια ιδιαίτερη αύξηση για εξειδικευμένα στελέχη με επιστημονικές γνώσεις σχετικές με τον κλάδο της ένδυσης σε φορείς όπως το Υπουργείο Εμπορίου (κρατικές προμήθειες), η τοπική αυτοδιοίκηση, ο στρατός, οι αεροπορικές εταιρίες, ο κινηματογράφος, το θέατρο, τα ΜΜΕ κ.ά. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης με την ίδρυση και λειτουργία του, για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες του κλάδου και είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα και την Κύπρο, για το αντικείμενο της Ένδυσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει στους φοιτητές ανταγωνιστικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,το οποίο πετυχαίνει σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς του εταίρους σε πανελλαδική κλίμακα. 

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Βασικές Αρχές Σχεδίου / Χρωματολογίας, Δομή και Οργάνωση του Κλάδου Ένδυσης, Ιστορία της Τέχνης, Τεχνολογία Ινών και Νημάτων, Φυσική και Χημεία χρωμάτων, Αρχές και Εφαρμογές Σωματομετρίας, Ιστορία ενδύματος, Οικονομικά Κλωστ/γίας και Ένδυσης, Σχέδιο Μόδας, Τεχνολογία Υφασμάτων, Αρχές Μάρκετινγκ, Ιστορία Μόδας, Σχεδιασμός Προτύπων Ενδύματος, Τεχνολογία Υφασμάτων και Επεξεργασίες, Αρχές Διοίκηση Επιχειρήσεων, Έλεγχος ποιότητας, Καλλιτεχνική Διάσταση Σχεδιασμού, Στρατηγικές Επικοινωνίας & Προβολής, Στατιστική Κλ/γίας και Ένδυσης, Αρχές Λιανικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδιασμού Μόδας, Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Μετατροπή σε Πατρόν, Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής Ενδυμάτων,  Προγραμματισμός Παραγωγής,  Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διεθνείς Στρατηγικές Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Έρευνα, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συλλογών ενδυμάτων, Σημειολογία του Στυλ, Κοστολόγηση ετοίμων ενδυμάτων, Τεχνολογία Ραφής Ενδυμάτων, Ανάπτυξη προϊόντος και διαχείριση επωνυμίας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, κ.α.   Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο  Τεχνολόγος Ενδυμάτων μπορεί να εργαστεί :

 • ως αυτοαπασχολούμενος
 • ως στέλεχος στις επιχειρήσεις του κλάδου ετοίμων ενδυμάτων

Ο Τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις εξής δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων
 • Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 • Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων
 • Εμπορία και διακίνηση ετοίμων ενδυμάτων
 • Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, μπορούν  να εργαστούν  ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε όλο το φάσμα του κλάδου Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία προτύπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών
 • Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων συναφών με έτοιμο ένδυμα δράσεων
 • Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers)
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων
 • Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης
 • Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα  :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης    ορίζονται στοΠ.Δ. 97 (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α’/16.05.2006).

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Online gallery αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης. web site: http://modateiser8.wixsite.com/