Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Δράμα)

Τμήμα  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  – Παράρτημα Δράμας

Τηλέφωνο :  25210 60427  Ε-mail: oinolog@teiemt.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη  των οίνων και ποτών με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.  

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σήμερα η επιστημονική καλλιέργεια, η εφαρμογή νέων μεθόδων οινοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων ποικιλιών αμπέλου, υπαγορεύουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι στο μέλλον η αλυσίδα αμπέλι-οινοποίηση-εμπορία πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η παραγωγή οίνου καθώς και άλλων ποτών θα πρέπει να γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια, ώστε να ενισχύουν οι εξαγωγές.

Σκοπός της ίδρυσης του  τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις ποιοτικά και ποσοτικά απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, που αφορά κυρίως την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα ασχολούνται με  την ίδρυση και την καλλιέργεια αμπέλων, θα επεξεργάζονται τις ύλες των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Θα μπορούν, επίσης, να κάνουν αναλύσεις των παραπάνω προϊόντων καθώς επίσης και να εμπορεύονται όλα τα παραπάνω προϊόντα. Τέλος, θα μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται οινοποιητικές και ποτοποιητικές μονάδες.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Φυσική, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Οίνων και Ποτών, Βιολογία Φυτών, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Φυσικοχημεία, Γενική  Μικροβιολογία, Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου, Βιοχημεία, Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος, Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών, Φυσικές Διεργασίες, Σύσταση & Ανάλυση Γλευκών και Οίνων, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Μικροβιολογία Οίνων, Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Καλλιέργεια της αμπέλου, Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης, Διοίκηση Ποιότητας, Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης, Φυτοπροστασία της Αμπέλου, μπελογραφία, Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φυσικοχημικές μεταβολές  και κατεργασίες Οίνων, Επεξεργασία αποβλήτων, Αρωματικές Ενώσεις Οίνων, Συσκευασία Οίνων και Ποτών, Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ, Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων, Τεχνολογία Βυνοποίησης – Ζυθοποίησης, Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών, Νομοθεσία Οίνων & Ποτών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών, Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σχεδιασμός Βιομηχανιών, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: http://oinolog.teiemt.gr/

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών  αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και του νερού.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού.
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και
  εργαστηρίων ελέγχου οινικών αποβλήτων και υδάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και του νερού.
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων:  web site: http://www.panepo.gr/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ