Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/02/2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Έδρα : 

Διεύθυνση : 1ο  Χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών  32200 Θήβα

Τηλέφωνο: 22620 22569,  22620 25244,  Fax  : 22620 89605  Ε-mail:  secr_log@teiste.gr

Σκοπός του τμήματος :
Αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι η Επιστήμη της Εφοδιαστικής (Logistics). Τα Logistics, ή πιο σωστά η Διοίκηση Logistics θεωρείται σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Εφοδιαστικής.

Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία / παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών (όπως προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες.

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι ο κλάδος των επαγγελμάτων που αφορούν στη Διοίκηση Logistics ασκεί μία τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συστημάτων Εφοδιαστικής που μπορεί να εφαρμοστούν σε αυτή.

Σχετικά με τη φύση και την επιλογή των μαθημάτων αυτή έγινε ώστε οι φοιτητές να εκπαιδευτούν: α). σε θέματα Τεχνολογίας και Διαχείρισης των πρώτων υλών, των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων των εφοδιαστικών αλυσίδων, β). σε θέματα Διοίκησης και Οικονομίας που σχετίζονται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και γ). σε θέματα εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων ως εργαλείων διαχείρισης των Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εργασιακή ψυχολογία, Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη, Επεξεργασία προϊόντων φυτικής προέλευσης Επεξεργασία προϊόντων ζωικής προέλευσης, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής, Τεχνολογία υλικών, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Διαμόρφωση και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Εφοδιαστική (Μεταφορές), Τεχνολογία συσκευασίας, Στατιστική και Ποσοτική Ανάλυση δεδομένων, Αρχές Λογιστικής, Διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφοδιαστική (Διαχείριση Αποθεμάτων), Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική, Διοίκηση Ποιότητας, Μάρκετινγκ,  Ορολογία Ξένης Γλώσσας,  Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Εφοδιαστική (Οργάνωση Αποθήκης & Ειδικές Μεταφορές),  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο –Δημόσια Λογιστική, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αστικό – Εμπορικό Δίκαιο Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Μεθοδολογία έρευνας – Άσκηση Σπουδών στα Logistics, Ποιοτικός Έλεγχος, Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ, Διοίκηση Προμηθειών, Τυποποίηση μέσων μεταφοράς/διανομής, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών, Διαδικασίες Εφοδιαστικής στις Ένοπλες Δυνάμεις, Διοίκηση Παραγωγής, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο τεχνολόγος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού μπορεί να εργαστεί :

  • σε βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν, μεταποιούν και διακινούν προϊόντα δικά τους και άλλων εταιρειών,
  • σε οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές εταιρείες μεταφορών, σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων,
  • σε επιχειρήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, εμπορίας και διακίνησης υλικών απαραίτητων για την τυποποίηση τροφίμων,
  • σε επιχειρήσεις εμπορίας, εξοπλισμού βιομηχανικών τροφίμων, παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανομής εντύπων-δεμάτων κ.ά.),
  • σε τράπεζες (ΑΤΕ, Εμπορική κ.λπ.), που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων,
  • σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς,
  • καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε οργανισμούς και υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.ά., επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλες υπηρεσίες υπουργείων που ασχολούνται με την αγροτική και εμπορική πολιτική, στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους, σε άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως το Χημείο του Κράτους, σταθμοί ελέγχου, πρεσβείες, που απασχολούν εμπορικούς ακολούθους κ.ά.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ασχοληθεί με την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής σε μικρές ή μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απασχόληση πτυχιούχων στον κλάδο των Logistics μπορεί να γίνει σε επιχειρήσεις που μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί / κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και πελάτες. Το σύστημα Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε παγκόσμια βάση εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου και άλλων κρίσιμων (απαραίτητων για τη ζωή) προϊόντων, ενώ σε μία επιχείρηση, επιδιώκει την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών. Συνεπώς, αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι απόφοιτοι  του τμήματος «Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού» του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 154  (ΦΕΚ 202 τ.Α΄/27.12.2017)  εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ18.02 «Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού  (τέως τμήμα  Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων)   της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 174 (ΦΕΚ 184 τ. Α’/06.09.2006).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4589 ΦΕΚ 13 τ.Α’/29.01.2019 το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκε και εντάσσεται στο  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανάλογα με το τμήμα φοίτησης τους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ