Τοπικής Αυτοδιοίκησης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας  (Καλαμάτα)

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών

Εισαγωγική κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Καλαμάτας Αντικάλαμος 241 00 Καλαμάτα

Τηλέφωνο : 27210 45123 Fax : 27210  45200, 69047

Σκοπός του τμήματος :

Βασικός στόχος της κατεύθυνσης είναι η προετοιμασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους με ειδικευμένα στελέχη που θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον. Η νέα πραγματικότητα με τους διευρυμένους Ο.Τ.Α. που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» κάνει αυτή την ανάγκη επιτακτική.

Ταυτόχρονα, οι βασικές γνώσεις που αποκτούν οι σπουδαστές σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων τους καθιστά ικανούς να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και δημόσιους οργανισμούς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά εργασίας. Το πλέγμα των δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης (Τοπικής, Νομαρχιακής, Περιφερειακής) συνεχώς διευρύνεται. Διευρύνονται ταυτόχρονα και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους σπουδαστές του το πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο σκέψης που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ,ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Η εισαγωγική κατεύθυνση  Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  του ΤΕΙ Καλαμάτας, εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα :

 • στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας.
 • στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών.
 • στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εμπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς αυτούς.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη δυνατότητα :

 • Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης .
 • Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες.
 • Να συμμετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής.
 • Να συμμετέχουν ενεργά και κρίσιμα στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον σχεδιασμό & υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
 • Να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην διάδοση έγκυρης πληροφορίας, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τις Νομαρχίες σε θέματα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πρακτικής.
 • Να παρέχουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας   έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 62 (ΦΕΚ 54 τ.Α’/07.03.2000).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ