Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Αθήνας

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγική κατεύθυνση  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 122 10 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5385 207  Fax :  210 5314 878  E-mail : dmyp@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Η εισαγωγική κατεύθυνση  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  του  τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης – Διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης υπηρεσιών υγείας πρόνοιας και παρέχει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν την επιστημονική εξέλιξη και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, καθώς και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στις υπηρεσίες των Συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Επίσης, προετοιμάζει όσους φοιτητές το επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό με εστίαση και εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, στο Σχεδιασμό Πολιτικών Υγείας ή Κοινωνικής Προστασίας, στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας κ.ά. Τέλος, αναπτύσσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες αποφοίτων οι οποίοι θα συμβάλουν ενεργά στον εκμοντερνισμό των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού.

Τα Προγράμματα Σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ποσοτική Ανάλυση, Μικρό –Οικονομική, Γενική Λογιστική, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οργανισμών, Εισαγωγή στην Πληροφορική & τα δίκτυα, Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας, Δίκαιο Μονάδων Υγείας, Μακρό – Οικονομική, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Λογιστική Κόστους, Στατιστική, Συστήματα Υγείας, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Νέες Τεχνολογίες, Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Οικονομική της Υγείας, Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία, Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας, Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Εφοδιαστική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής, Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία Δικαίου, Πληροφοριακά Συστήματα Υγεία, Περιβαλλοντική Διαχείριση & Δημόσια Υγεία, Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας, Διοίκηση – Διαχείριση & Διοικητική Πρακτική Νοσοκομείου, Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, Πολιτική & Σχεδιασμός Αγωγής Υγείας, Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Μεθοδολογία Έρευνας, Επιχειρησιακή Έρευνα Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα   με την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πελοποννήσου  (τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων:  κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας),  το κύριο χαρακτηριστικό των συστημάτων Κοινωνικής προστασίας και υγείας, που εφαρμόζονται στις ανεπτυγμένες κοινωνικά και οικονομικά χώρες είναι η μεταβατικότητα, προκειμένου ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληθυσμών για ποιοτική προσφορά κοινωνικών προϊόντων με ταυτόχρονη αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούνται.

Έτσι το πλέγμα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας συνεχώς διευρύνεται με ταυτόχρονη διεύρυνση των αναγκών για ανθρώπινο δυναμικό. Το τμήμα με το επιστημονικό του δυναμικό και με πρόγραμμα σπουδών που συνεχώς αναβαθμίζει δίνει στους σπουδαστές του όλα τα εφόδια που απαιτούνται για ένα εξειδικευμένο διοικητικό σύγχρονο στέλεχος στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας.

Με τη βοήθεια των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές κ.λπ.) και της Προνοιακής Φροντίδας (παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, ΚΑΠΗ κ.λπ.) καλύπτοντας διοικητικές και διαχειριστικές τους ανάγκες καθώς και σε επιχειρηματικούς χώρους που σχετίζονται με τους τομείς παροχής υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας.

Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αξιολογούν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ή διεξάγουν κοινωνικές έρευνες σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική παρέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι απόφοιτοι του τμήματος «Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του ΤΕΙ Αθήνας  σύμφωνα με το Π.Δ. 154  (ΦΕΚ 202 τ.Α΄/27.12.2017)  εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 18.02 «Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  των ΤΕΙ  έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 351 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/14.06.1989).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στους Οργανισμούς Υγείας.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Ηγεσία και Διοίκηση  Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.  Περισσότερα στοιχεία

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :