Λογοθεραπείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Δυτικής Ελλάδας

Σχολή  Υγείας και Πρόνοιας 

Τμήμα  Λογοθεραπείας (Πάτρα)

 Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Πάτρας  Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 – Πάτρα

Τηλέφωνο :  2610 362474, 2610 362470, Ε-mail : logotherapeia@teipat.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  τμήματος  Λογοθεραπείας  είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην θεωρητική και πρακτική διάγνωση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής, με την βοήθεια των επιστημών της Βιολογίας, Φυσικής και Ιατρικής.

Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537 τ.Β’/ 28.04.2006,  σελ. 6925), έχει ως σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Την εκπαίδευση των σπουδααστών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτά.
 • Την παροχή – δια μέσου των κλινικών μαθημάτων – υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες – σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα όπως και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος.
 • Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τον λόγο, φωνή, ομιλία καθώς και τις διαταραχές αυτών, με έμφαση στην Ελληνική γλώσσα.
  (Ο όρος ‘λόγος’ χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου ‘γλώσσα’, προς αποφυγή σύγχυσης με τη γλώσσα ως όργανο της άρθρωσης).

Συνέπεια των παραπάνω είναι η συνεργασία του Τμήματος τόσο με κρατικούς φορείς εκπαίδευσης και υγείας, όσο και με ερευνητικά κέντρα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Σύμφωνα με την επίσημη σιστοσελίδα του, το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστημονικές περιοχές της Γλωσσολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας, τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει επίσης 900 περίπου υποχρεωτικές κλινικές ώρες οι οποίες διεξάγονται κάτω από την εποπτεία επαγγελματιών Λογοπαθολόγων / Λογοθεραπευτών και έχουν σκοπό την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές. Οι κλινικές λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων  Λογοθεραπείας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Φωνητική, Εξελικτική Ψυχολογία, Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, . Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία, Εισαγωγή στους Η/Υ και στη Στατιστική, Αγγλικά, Παιδιατρική, Νευροανατομία /Νευροφυσιολογία,  Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Γλωσσική Ανάπτυξη – Κατάκτηση Γλώσσας, Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Δεοντολογία του Επαγγέλματος και Συμβουλευτική, Κοινωνιολογία της Υγείας , Νευρολογία, Ψυχοπαθολογία, Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Ακοολογία, Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Σύνταξη της Ελληνικής, Μαθησιακές δυσκολίες και  Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία, Αποκαταστατική Ακοολογία, Διαταραχές της Φώνησης, Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Νοηματική Γλώσσα, Κλινική Νευροψυχολογία, Μορφο-Φωνολογία της  Ελληνικής, Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία, Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός, Αφασίες και συναφείς διαταραχές, Συμπεριφορική Νευρολογία, Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας, Εξειδικευμένα Θέματα  Αφασιών και συναφών Νευρογενών Διαταραχών, Μεθοδολογία  της έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, Συγκριτική Σύνταξη και  Γλωσσικές Διαταραχές, Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία,  Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες, Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας, Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων Λογοθεραπείας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς:

 • Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
 • Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
 • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:

 • Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 • Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

 • Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
  Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λογοθεραπείας των ΤΕΙ, κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 96/2000  (ΦΕΚ 82 τ.Α’/18.04.2002) και στο Π.Δ. 176/2014 (ΦΕΚ 279 τ.Α’ /31.12.2014) και του Π.Δ. 49 (ΦΕΚ 80 τ.Α’/05.05.2016).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών. web site: http://www.logopedists.gr/
 • Σύλλογος  Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδας. web site : http://www.selle.gr/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ