Κοινοτικής Υγείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας 

Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Εισαγωγική κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας : Λεωφ. Θηβών 274 T.K. 12 241
Τηλέφωνο : 210 5385 691  Fax : 210 5385 758

Σκοπός του τμήματος :

Η εισαγωγική κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας  της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας  έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης  καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της “φροντίδας υγείας” με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :    

H Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της “κοινοτικής υγείας” με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.
Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί ώστε  οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης  να διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να  ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης.

Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά  το ρόλο τους  ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Κοινωνιολογία της Υγείας, Ψυχολογία, Διαχείριση του στρες, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας – Οικονομία της Υγείας, Συστήματα Υγείας, Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Πληροφορική, Παθολογία, Χειρουργική, Φαρμακολογία, Πληροφορική Υγείας, Ορθοπεδική, Ατομο-Περιβάλλον & Υγεία, Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής, Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική Διεργασία, Παιδιατρική, Γυναικολογία-Μαιευτική, Διατροφή & Υγεία, Νοσηλευτική Ειδικοτήτων, Γενική Επιδημιολογία, Ογκολογία, Βιοστατιστική,  Μεθοδολογία Έρευνας, Ειδική Επιδημιολογία, Κοινωνικά προβλήματα-Κοινωνική παρέμβαση, Αποκατάσταση χρονίως πασχόντων, Δίκαιο Υπηρεσιών Υγείας  – Διασφάλιση Ποιότητας,  Προστασία Μητρότητας & Παιδιού, Γηριατρική – Προστασία τρίτης ηλικίας, Νευρολογία-Ψυχιατρική – Προστασία Ψυχικής Υγείας, Κοινοτική Υγεία, Δημόσια & Κοινωνική Υγιεινή, Αγωγή & Προαγωγή Υγείας, Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, Προγράμματα Αγωγής & Προαγωγής Υγείας – Εφαρμογές, Μεθοδολογία Επαγγέλματος, κ.α.   Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι Ε.Ε.Υ. διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης.

Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά  το ρόλο του Ε. Ε. Υ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ε .Ε. Υ έχουν δικαίωμα απασχόλησης τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κύριοι φορείς  απασχόλησης τους αφορούν:

 • Κέντρα υγείας
 • Κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού
 • Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
 • Ιατροπαιδαγωγικά  κέντρα
 • Κέντρα αιμοδοσίας
 • Ιατρικοκοινωνικές  υπηρεσίες νοσοκομείων
 • Εξωτερικά ιατρεία
 • Διαβητολογικά  κέντρα
 • Αντιφυματικός αγώνας
 • Αντικαρκινικός αγώνας
 • Αντιαφροδισιακός αγώνας
 • Αντιαλκοολικός αγώνας
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Σχολική Υγιεινή
 • Προστασία νεότητας
 • Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού
 • Επιδημιολογικές έρευνες διερεύνησης
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Υγιεινή εργασίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Κοινοτικής Υγείας  (τέως  Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας)  των  ΤΕΙ έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/14.06.1989).
 • Οι πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνιος  Σύλλογος  Επισκεπτών Υγείας.  web site: http://www.psey.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία