Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας 

Τμήμα  Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210  5385623, 5385636  Fax : 210 5385623 E-mail : tra@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών στις αρχές και τις μεθόδους ιατρικής ακτινογραφίας, Ακτινοθεραπείας, ακτινοφυσικής και ακτινοπροστασίας. Επιπλέον το τμήμα αναδεικνύει ειδικούς οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν ως συνεργάτες ιατρικών ακτινολόγων σε ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια. 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής, με συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Στην εκτέλεση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.
 • Στην εφαρμογή των κανονισμών ακτινοπροστασίας.
 • Στην εκτέλεση, εφαρμογή, επίβλεψη, προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της βέλτιστης απεικόνισης και της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους.
 • Στην βελτίωση των διαδικασιών υγείας και του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στα πλαίσια ομαδικής εργασίας.
 • Στην συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών.
 • Στην συμμετοχή στην βασική και δια βίου εκπαίδευση ως εκπαιδευτής και ως εκπαιδευόμενος.

Αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 68 (ΦΕΚ 123 τ.Α’/01.07.2016)  το τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετονομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας». Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 164/1996 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/14.06.1996).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανατομική,  Φυσιολογία, Φυσική, Χημεία, Βιοστατιστική, Ξένη Γλώσσα, Χρήση Η/Υ, Α΄ Βοήθειες, Ατομική & Πυρηνική Φυσική, Τεχνολ. Απεικονιστ. Συστημ., Ακτινολογική Νοσηλευτική, Ακτινοπροστασία, Ιατρική πληροφορ & τηλειατρ., Ακτινοφυσική, Υγιεινή, Mαστογραφία,  Παιδιατρική Ακτινολογία, Ψυχολογία, Αγγλική Ορολογία, Ιστορία Ιατρικής, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητικός Συντονισμός, Ιατρική Φυσική, Ακτινοθ/κή Ογκολογία, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ραδιενεργά Ισότοπα, Μοριακή Βιολογία, Ακτινική Βιολογία, Αγγειογραφία – Στεφανιογραφία, Αρχές Οικονομικής της Υγείας, Ακτινολογική Παθολογία, Ασφάλεια Εργασίας, Συνδ. Ογκολογικών θεραπειών,  Θεραπεία με Ραδιενεργά Ισότ., Υπέρηχοι, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Βιοηθική, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν ν’ απασχοληθούν:

 • σε ραδιολογικά-ακτινολογικά εργαστήρια νοσοκομείων- δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων και οργανισμών,
 • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση,
 • σε εργαστήρια ραδιολόγων-ακτινολόγων γιατρών, που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Ραδιολογίας Ακτινολογίας των  ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση τα: Π.Δ 110/1989 (ΦΕΚ 47 τ.Α’/10.02.1989  και  το Π.Δ.164/1996 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/14.06.1996).

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Ομοσπονδία  Τεχνολόγων  Ακτινολόγων Ελλάδας.   web site: http://www.otae.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία