Εργοθεραπείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας 

Τμήμα  Εργοθεραπείας 

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο :  210 5385656, 210 5385653  Ε-mail : ergotherapy@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Εργοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης των λειτουργικών ενασχολήσεων/ έργων του ατόμου, στους τομείς της αυτoσυντήρησης, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:

 • Γενικής υποδομής: Περιλαμβάνει βασικά γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών και βιολογικών επιστήμων, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ανατομία και η φυσιολογία καθώς και η μελέτη της ψυχιατρικής, της νευρολογίας, της ορθοπεδικής, και της παθολογίας σε έκταση και βάθος κατάλληλου επιπέδου για την κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας του ανθρώπου κατά την εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τους παράγοντες που εμποδίζουν αυτή τη φυσιολογική λειτουργικότητα.
 • Ειδικής υποδομής: Περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη των βασικών αρχών της Εργοθεραπείας και των θεραπευτικών μέσων  που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της.
 • Ειδικότητας: Περιλαμβάνουν την αναλυτική μελέτη της επιστήμης, των τομέων εφαρμογής και των μεθόδων της Εργοθεραπείας.
 • καθώς και τα αντικείμενα Διοίκησης, Οικονομίας και Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων και υπηρεσιών σχετικών με την ειδικότητα, αλλά και αντικείμενα Ανθρωπιστικών σπουδών είτε της ειδικότητας, όπως είναι η Δεοντολογία επαγγέλματος, ή του ευρύτερου γνωστικού πεδίου.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βασικές αρχές Εργοθεραπείας, Η Δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία, Βασικά στοιχεία Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Α΄ Βοήθειες, Ανατομία, Παθολογία, Ανάπτυξη και Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία και Οργανικά Νοσήματα, Εργοθεραπευτική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, Μοντέλα και πλαίσια αναφοράς στην Εργοθεραπεία, Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία, Τέχνη και  Εργοθεραπεία, Στατιστική, Ψυχοπαθολογία παιδιών και ενηλίκων, Μεθοδολογία Έρευνας στην Εργοθεραπεία, Νευρολογία, Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία σε ενήλικες με νευρομυϊκές διαταραχές, Δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων με δυσλειτουργία-Εργοθεραπεία, Επαγγελματική αποκατάσταση και Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκές διαταραχές, Νάρθηκες και βοηθητικά μηχανήματα, Κλινική Άσκηση, Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές, Ορθοπεδική, Εργοθεραπεία σε ηλικιωμένους, Ξένη Γλώσσα-Ορολογία, Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές στην Εργοθεραπεία, Δεοντολογία στην Εργοθεραπεία, Επιστήμη Έργου, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας, Αξιολογητικά Μέσα στην ΕΘ, Η Κλινική Συλλογιστική στην ΕΘ, Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, Βοηθήματα, Εργονομία, Ομάδες στην Εργοθεραπεία, Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία, Δομές και Συστήματα Υγείας, Κοινωνιολογία, Η  Εργοθεραπεία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ως Εργοθεραπευτές ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος είτε

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη
 • ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με

 • άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές,
 • καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες…).

Ειδικότερα θα έχει τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία…) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
 • Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον πελάτη/ ασθενή και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
 • Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του πελάτη στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.
 • Εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό…) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του πελάτη στο περιβάλλον της επιλογής του.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.
 • Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.
  Αποτελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής ομάδας.
  Οργανώνει, διαχειρίζεται και διοικεί ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.
 • Υιοθετεί τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Σέβεται τις αξίες και τη διαφορετικότητα ατόμων από άλλες εθνικές ομάδες και πολιτισμούς.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος  Εργοθεραπείας  των ΤΕΙ ορίζονται από το  Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37 τ.Α’/07.02.1989).

Σχετικά επαγγέλματα:

 • Εργοθεραπευτής

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις: 

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία