Αισθητικής και Κοσμητολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή  Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 141, Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310 013811, 2310 013810 Fax: 2310 791171 E-mail: infocosm@teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Αισθητικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Η Αισθητική ασχολείται με την πρόληψη και την αποκατάσταση δερματικών προβλημάτων και τη συμπτωματική αποκατάσταση ενδοκρινολογικών προβλημάτων, με τη χρήση των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση θεραπευτικών μέσων.
Επίσης, βελτιώνει και καλύπτει αισθητικές βλάβες, με εξειδικευμένες τεχνικές επικάλυψης.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ασχολείται με την εκπαίδευση (θεωρητική και εργαστηριακή) ειδικών επιστημόνων στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες στο γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής και Κοσμητολογίας με σκοπό:

 • την πρόληψη και αισθητική αποκατάσταση δερματικών  προβλημάτων και διατήρηση και βελτίωση της εμφάνισης και φυσικής κατάστασης του ανθρώπου
 • την παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο καλλυντικών προϊόντων σε εργοστάσια καλλυντικών, τη μελέτη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους σε εργαστήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων και τέλος την πώλησή τους
 • τη βελτίωση και κάλυψη αισθητικών βλαβών μέσω της ψιμυθίωσης (μακιγιάζ).

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι πτυχιούχοι του τμήματος να αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται  σε τομείς της αρμοδιότητάς τους ως εξής:

 • Αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής και είναι σε θέση να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους.
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Αισθητικής και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.
 • Στελεχώνουν εργοστάσια παραγωγής καλλυντικών, συμμετέχοντας στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων   καλλυντικών προϊόντων, καθώς και την ανάλυση καλλυντικών προϊόντων
 • Στελεχώνουν εργαστήρια που διενεργούνται μελέτες αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων
 • Συνεργάζονται με δερματολογικές ή ενδοκρινολογικές κλινικές ή ιατρεία καθώς και με Πλαστικούς Χειρουργούς συμβάλλοντας σημαντικά με τις γνώσεις τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της ειδικότητας τους.
 • Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες.
 • Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Αισθητικής & Κοσμητολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Φυσιολογία,  Ανατομία, Ανόργανη – οργανική χημεία, Κυτταρική – αναπτυξιακή βιολογία, Βιοχημεία, Νοσολογία, Πρώτες βοήθειες, Μάρκετινγκ,  Κινησιολογία,  Δημόσια υγιεινή, Δεοντολογία επαγγέλματος,  Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, Αισθητική προσώπου,  Μορφολογία και ιδιομορφίες προσώπου, Το χρώμα στο μακιγιάζ, Αισθητική σώματος, Μακιγιάζ φωτογραφίας κινηματογράφου, Μέθοδοι αποτρίχωσης, Εφαρμογές Laser στην αισθητική,  Θεατρικό μακιγιάζ,  Αισθητική γυμναστική, Ηλεκτροθεραπεία, Τεχνική προσθετικών υλικών, Κοσμητολογία,  Διαιτολογία – διατροφή, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτοι του τμήματος  Αισθητικής και Κοσμητολογίας έχουν την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής, καθώς και απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε θέσεις εργασίας ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν :

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
 • σε μεγάλα κέντρα αισθητικής,
 • σε νοσοκομειακές μονάδες (στους εξής τομείς: Δερματολογικό, Νευρολογικό ή Ενδοκρινολογικό),
 • σε δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε θέσεις εργασίας της ειδικότητάς τους,
 • στην τηλεόραση, σε κινηματογραφικές επιχειρήσεις, σε θέατρα για απλό -εξειδικευμένο μακιγιάζ,
 • σε επιχειρήσεις παρασκευής και πώλησης καλλυντικών,
 • να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων,
 • για την ποιοτική τους απόδοση από αισθητικής πλευράς,
 • σε επιχειρήσεις πώλησης καλλυντικών προϊόντων,
 • Τηλεοπτικούς Σταθμούς
 • Στούντιο
 • Θέατρα (για απλό ή θεατρικό μακιγιάζ)
 • Εταιρίες καλλυντικών στην παραγωγή και προώθηση καινούργιων προϊόντων, όπως επίσης και στον ποιοτικό έλεγχο
 • σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Αισθητικής ορίζονται από το Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37 τ.Α’/07.02.1989).
 • και προβλέπουν δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής, καθώς και απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία..

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας. web site : http://osedae.com/
 • Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικής Β. Ελλάδας  web site :  http://eepabe.gr/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ