Φυσικοθεραπείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Δυτικής Ελλάδας 

Σχολή  Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Φυσιοθεραπείας (Αίγιο)

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Πάτρας  Παράρτημα  Αίγιου Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο

Τηλέφωνο :  26910 61150 Fax : 26910 61250 E-mail: ftherapia@teiwest.gr

Σκοπός του τμήματος :

Η αποστολή του Τμήματος είναι:

Η παροχή κατάλληλης και επαρκούς θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές για τον ορθό τρόπο επιλογής και εφαρμογής επιστημονικών μέσων και μεθόδων.

Η δημιουργία υπεύθυνων στελεχών, ικανών να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις τους στον τομέα της Υγείας.
Η συνεργασία με νοσοκομειακά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Η περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη, μέσω διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει την εκπαίδευση βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, την αξιολόγηση παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό, την επιλογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών και τη σωστή εφαρμογή αυτών.

Οι κακώσεις και γενικότερα οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες παρεμβαίνει κυρίως η Φυσικοθεραπεία είναι οι: ορθοπεδικές, ρευματολογικές, αθλητικές, νευρολογικές, καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές. 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών  σχεδιάστηκε προκειμένου να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας, κ.τ.λ.,
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ανταποκρίνεται:

 • στην αξιολόγηση δυσλειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία επιλέγεται ως η θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσλειτουργίες και
 • στην επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων-μέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραπάνω δυσλειτουργιών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σαν σκοπό:

 • την διδασκαλία των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος,
 • την αξιολόγηση- ανάλυση της παρέκκλισης από το φυσιολογικό,
 • την διδασκαλία του τρόπου επιλογής των φυσικοθεραπευτικών μέσων-μεθόδων και
 • την σωστή εφαρμογή των φυσικοθεραπευτικών μέσων – μεθόδων.

Η μεθοδολογία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης αποτελεί θεμέλιο λίθο ενός ορθού προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει την καταγραφή των υποκειμενικών ευρημάτων του ασθενή, των αντικειμενικών του προβλημάτων, τη συνεκτίμηση όλων των δεδομένων – πληροφοριών που συλλέγονται και την οργάνωση του προγράμματος αποκατάστασης.

Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στην αποκατάσταση ασθενών με :

 • καρδιοαναπνευστικά προβλήματα
 • νευρολογικά προβλήματα
 • παθολογικά προβλήματα
 • μετεγχειρητικά προβλήματα
 • ρευματολογικά προβλήματα
 • ορθοπεδικά προβλήματα
 • αθλητικές κακώσεις
 • προβλήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • εργονομική εκπαίδευση
 • προληπτική φυσικοθεραπεία.

Συνεπώς ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα και μεθόδους :

 • μέσα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας
 • μέσα νευρομυϊκού ερεθισμού
 • κίνηση – άσκηση
 • ειδικές τεχνικές
 • μεθόδους και μέσα αναστολής του πόνου.

Η Πρακτική Άσκηση κατά την διάρκεια των σπουδών είναι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Φυσικοθεραπείας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία – Βιοστατιστική, Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής και Ψυχολογία, Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας, Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις – κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Άσκηση, κ.α.  Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτος του τμήματος Φυσιοθεραπείας μπορεί να εργαστεί :

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο φυσικοθεραπείας- κέντρο αποκατάστασης όπου θα δέχεται για θεραπεία πελάτες του ή και πελάτες προερχόμενους από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που ενδέχεται να είναι συμβεβλημένος.
 • Επίσης μπορεί να εργαστεί προσφέροντας κατ οίκον θεραπεία
 • ή και ως στέλεχος, υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας που διαθέτουν ανάλογα τμήματα,
 • ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες,
 • σε ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης,
 • αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και χώρους διατήρησης της καλής φυσικής κατάστασης.  

Οι απόφοιτοι του τμήματος  Φυσιοθεραπείας  φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87).

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται  στο  Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53 τ.Α’/08.03.1995).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: web site:  http://www.psf.org.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ